Biz oyun açtıktan sonra rakiplerin konuşmalara katılması (overcall/müdahale) ile gelişen ve devam eden konuşmalara Kompetitif Konuşmalar (Yarışmacı Konuşmalar) diyoruz. Genel yarışma mantığı çerçevesinde rakiplerle birlikte yapılan bu konuşmalara geçmeden önce kompetitif konuşmaların içeriğini oluşturan Serbest Konuşma ve Mecburi Konuşma’nın ne demek olduğunu açıklayalım :

Bir oyuncu kompetisyon sırasında ortağı tarafından konuşmaya mecbur edildiğinde yapacağı konuşma herhangi bir güç veya renk uzunluğu vaat etmez (Mecburi Konuşma).

Rakip konuştuğunda konuşma mecburiyeti ortadan kalkan oyuncu halâ konuşmaya devam ederse buna Serbest (mecburi olmadan) Konuşma diyoruz. Serbest konuşan oyuncu, # Maksimum değerler # Tutuş veya uzunluk # Ekstralar gösterir:

1)

N

E

S

W

 

2)

N

E

S

W

 

1♣

1♥

1

2

   

1♣

1♥

1

2

 

Dbl

P

2

     

Dbl

Rdbl

2

 

1 : Mecburi konuşma ; herhangi bir ekstra belirtmez. 2 : S.serbest konuştuğundan ekstraları olmalıdır.

 

3)

N

E

S

W

 

4)

N

E

S

W

 

1♣

P

1

1

   

1♣

P

P

1

 

?

         

Dbl

1NT

2

 

3 : Açıcı için 1 FORSİNG bir konuşmadır. Rakip 1 dediğinde, cevapçı konuşma hakkı kazandığı için açıcının konuşma mecburiyeti ortadan kalkmıştır. Eğer açıcı konuşursa ekstraları olması gereklidir : Tutuş , puan gücü , dengesiz bir elde 2. bir renk , kendi renginde 6+ kart olabilir. Bunlardan herhangi birinin olmaması durumunda, açıcı dengeli minimumdur ki pas diyecektir.

4 : Cevapçı, rakip konuştuğundan serbest konuşmaktadır. 2 , tutuş ve pas diyen elin maksimumu olmalıdır .

Mecburi konuşan oyuncu normal konuşmasında ekstraları belitemediği için ekstraları varsa bunu sıçrayarak belirtmelidir :

5)

N

E

S

W

 

6)

N

E

S

W

 

1

P

1

2

   

1♣

P

P

1

 

P

P

Dbl

3

   

Dbl

P

3

 
 

3

                 

5 : Rakip konuştuğundan, açıcının konuşma mecburiyeti kalkmıştır. Serbest konuşan açıcı ekstrasını (tutuş) göstermektedir.

6 : cevapçı mecburi olarak konuşmaktadır. 2 demesi ekstralar göstermezdi . Cevapçı 3’e sıçrayarak maksimum pas (4-5 puan) ve trefl tutuşu göstermektedir. Mecburi durumda konuşan cevapçı ekstralarını göstermek için sıçramıştır.

Kompetitif konuşmaları 4 yapı çerçevesinde ele alacağız ve detaylandıracağız :

1. Açıcının Kompetitif (Yarışmacı) Konumda Rebidi

2. Cevapçının Kompetitif Konumda Cevabı

3. Part-skor Mücadelesi

4. Pas Forsing Konuşmalar : El bize ait iken rakibin part-skor ve baraj konuşmaları.

Bu yapıların dışında genel kompetitif konuşmalar olarak ele alınacak diğer başlıklar :

→ Rakip konuştuktan sonra 3NT için stoper konuşmaları ,

→ Rakip rengi cue-bid ,

→ Konturlar ,

Konvansiyonel konuşmalarımızdan sonra rakip konuşursa çözümler ,

→ Rakip balans (Dengeleme/Uyandırma/’balancing’) ettikten sonra bizim konuşmalarımız .

1. AÇICININ KOMPETİTİF KONUMDA REBİDİ

AÇICI

RAKİP

CEVAPÇI

RAKİP

       

1 Renk

Pas

Pas

Overcall

       

Rebid-1

Pas/Adv.

Cevap-2

         

 

açıcının cevapçıda 0-5 puan aralığında bir güç olduğunu bilerek 2. kez konuşması.

AÇICI

RAKİP

CEVAPÇI

RAKİP

1 Renk

Pas

Cevap

Overcall

Rebid-1

Pas/Adv.

Rebid-2

 

 

cevapçı non-kompetitif konumda sisteme bağlı olarak cevap vermiş sonra rakip müdahale etmiş (overcall) ve açıcı kompetitif konumda rebid (yeniden/ikinci konuşma) yapmıştır. Diğer rakip konuşmuş (Adv.) veya konuşmamıştır (Pas) cevapçı rebidini yapacaktır.

 1. REBİDLER :
  1. → … ucuz yeni renk
  2. → … açış renginin tekrarı
  3. → … 1 NT
  4. → … Dbl
  5. → … tutuş

Cevapçı pas dedikten sonra açıcı overcall (üste konuşma) üzerine dağılımsal ellerle ve güç varken bir kez daha konuşabilir. Bu konuşmalar, açıcıda sadece dağılımsal eller varken ve minimumken 2 seviyesinde kalacak şekilde olmalıdır. Hem dağılımsal bir el hem de güç varken daha farklı konuşabilir. 7 kartlı çok iyi bir renkle açıcı rengini 3 seviyesinde sıçrayarak söyleyebilir. Dengeli minimum ellerle açıcı, ucuzca söylenebilecek bir rengi olsa bile konuşmamalıdır.

Ucuz yeni renkler en az 5-4 dağılımda olmalıdır. 5-5 olması ihtimali yüksektir. Çünkü pas diyen ortak varken açıcı her 5-4 elle, dengesiz ele sahibim diye konuşmayacaktır. Cevapçı yeni renge 4 kart fiti yokken 2/3 kartla ilk renge dönebilmelidir :

 

 

AÇICI

RAKİP

CEVAPÇI

RAKİP

 

AÇICI

RAKİP

CEVAPÇI

RAKİP

1

Pas

Pas

1

 

1

Pas

Pas

1

1

bir şey

     

2

bir şey

   

Örnek: RDxx x AD109x Rxx

 

Örnek: x Rx AD109x RDxxx

Açıcının kendi rengini rebid etmesi, 6 kartlı iyi renk; sıçrayarak rebid etmesi 7 kartlı ve kapalıya yakın bir renk gösterir. Bu eller ortağın pas demiş olması nedeniyle hedefini kaybeden ve preemptif (rakibin konuşma aralığını kısıtlayan) gerekliliğe dönüşen ellerdir :

AÇICI

RAKİP

CEVAPÇI

RAKİP

1

Pas

Pas

1

2/3

bir şey

   

 

Cevapçı konuşmadığında açıcının 1NT konuşması, 18-19 puan, dengeli bir el gösterir. Cevapçıda 0-5 puan gücünde bir el varken, açıcı dengeli minimum bir elle konuşmamalıdır. Bu nedenle serbest 1NT konuşması dengeli, güçlü bir el gösterir :

AÇICI

RAKİP

CEVAPÇI

RAKİP

 

AÇICI

RAKİP

CEVAPÇI

RAKİP

1

Pas

Pas

Pas

 

1

1

Pas

Pas

1NT

       

1NT (3 kart 18-19)

     

 

Açıcının konturu, kuvvetli el ve take-out’ tur. Kendisi bir renk söyleyecek durumda değilken , 17+puan, rakibin renginin kısa olduğu ve diğer üç renge de fitinin olduğu durumlarda açıcı kontur diyerek cevapçının bir renk seçmesini isteyebilir :

AÇICI

RAKİP

CEVAPÇI

RAKİP

 

AÇICI

RAKİP

CEVAPÇI

RAKİP

1

Pas

Pas

1

 

1

1

Pas

2

Dbl

       

Dbl

     

AÇICI

RAKİP

CEVAPÇI

RAKİP

1

Pas

Pas

2♠

Dbl

     

Cevapçı konuştuktan sonra açıcı tutuşlarını normal olarak yapacaktır. Açıcı diğer konuşmalarını da normal olarak yapar. Açıcının 1NT konuşması rakip renkte stopere (durdurucu) ve minimum daha iyi bir ele sahip olduğunu gösterir.

AÇICI

RAKİP

CEVAPÇI

RAKİP

 

AÇICI

RAKİP

CEVAPÇI

RAKİP

1

Pas

1

1♠

 

1

Pas

1

1♠

2

       

1NT

     

12 puan, dengeli bir elle açıcı, konuşmak zorunda değildir. İyi bir 13 ya da herhangi bir 14 puanla ve rakip renkte stoperi varken 1NT diyebilir.

Açıcının konturunun anlamı, ortaklığın Zon Forsingi durumunda olup olmamasına bağlıdır. 1 seviyesinde cevaptan sonra açıcının konturu take-out’ tur ve rakip renkte kısalık ile 16+ puanlık bir güce sahiptir. 1’e 2 cevaptan sonra ortaklık zon forsingi durumda olduğundan, ceza konturudur.

AÇICI

RAKİP

CEVAPÇI

RAKİP

 

AÇICI

RAKİP

CEVAPÇI

RAKİP

1

Pas

1

2♦

 

1

Pas

2

2♦/2♠

Dbl

       

Dbl

     

açıcı kuvvetli bir ele sahiptir; rakip renkte kısalık vardır. İkinci olasılık dengeli 18-19 ve rakibin renginde stoper olmayan bir eldir. açıcı rakibin renginde 4 kart ile ceza konturu atmıştır.

Ortaklık zon forsingi durumundayken konturun ceza mı yoksa take-out mu olduğunu ‘içten kontur ; dıştan kontur’ durumuna göre belirliyoruz. Overcall yapan rakibin kozları sizin kozlarınızı ezebilecek eldeyse bu içten konturdur ; eğer kontur diyen oyuncu overcall yapan oyuncunun kozlarını ezebilecek yerde oturuyorsa bu da dıştan konturdur. Biz zon yapacak güçte bir ele sahipken, zonumuzu söylemek yerine rakibe 2 seviyesinde ceza konturu atıyorsak bu rakibi 1,2 batırmak için değil kazanacağımız oyun puanından daha fazlası için olmalıdır. Overcall yapan rakip sizin kozlarınızın üstündeyken hem koz defansı yapamaya-cağınızdan hem de 5,6 kozunun hepsini çaka veya sizin kozlarınızı ezerek alabileceğinden rakibin 2 seviyesindeki oyunu 1,2’den fazla batmayacaktır. Bu nedenle özellikle zon forsingi durumundayken içten konturları take-out, dıştan konturları ceza olarak oynamak gerekir.

AÇICI

RAKİP

CEVAPÇI

RAKİP

1

Pas

2

2♦/2♠

Pas

Pas

Dbl

 

bu kontur içten atıldığından T/O’tur.

NOT : Destek Konturu ve Sürkonturu (Support Dbl/Rdbl) sistemde yer almayacaktır. Çünkü oynadığımız sistem natürel olduğundan bu konuşmalar oynanmamalıdır.

2. CEVAPÇININ KOMPETİTİF DURUMDA CEVABI

AÇICI

RAKİP

CEVAPÇI

RAKİP

1 Renk

Overcall

Cevap-1

Pas/Adv.

Rebid-2

Pas/Adv.

Rebid-3

 

ortak oyun açar ve sağımızdaki rakip overcall (üste konuşma) yaptıktan sonra cevapçı kompetitif konumda konuşmaya başlar. Sonraki rakip konuşur veya pas der ve açıcı rebid yapar ; rakip konuşmaya devam eder veya pas der, cevapçı rebid yapar.

Bu başlık altında, aşağıdaki tabloda özetlediğimiz, cevapçının rakibin overcall’undan (üste konuşmasından) sonraki değişik anlamlar içeren konuşmalarını inceleyeceğiz :

OVERCALL (Rakip)

CEVAPÇI (Açıcının Ortağı)

1. 1NT

a) DBL Ceza ; 10+ puan, her türlü el.

b) YENİ RENK 5-9 puan, 6/7 kartlı renk ; oynamak için.

2. BASİT RENK

a) DBL Negatif ; 'rakip konuşmasaydı cevap verecektim'.

 

DBL İLE AÇICIYA İLETİLEN DAĞILIM BİLGİLERİ :

 

→ Konuşulmamış majör renkte 4 kart .

 

→ İki majör de konuşulmamışsa :

 

# 1 seviyesinde her iki majörde de 4 kart

 

# 2 veya yukarı seviyede majörlerin en az birinde 4 kart

 

İstisna : 1 - 1◊ - DBL : her iki majörde 4'er kart ; majörün birinde 4 kart

 

ile o rengi söyler. 1 - 1 - 1M : söylenilen majörde 4 kart olabilir.

 

→ Konuşulmamış renklerden en az birinde özellikle konuşulmamış

 

majörde 4 kart .

 

→ Direkt 2 seviyesinde konuşmak için gereken 11+ puan olmayan ,

 

5+ kart renk olan eller. (6-10 puan,uzun bir renkle önce DBL atılıp

 

sonra o renk 2 seviyesinde gösterilir.)

 

Konuşulacak seviye için cevap verme gücü var :

 

DBL İLE AÇICIYA İLETİLEN PUAN VE OYNAMA SEVİYESİ BİLGİLERİ :

 

# Açıcı vaat edilen majörü 1 seviyesinde söyleyebiliyorsa 6+ puan

 

# Açıcı vaat edilen majörü 2 seviyesinde söyleyebiliyorsa 8+ puan

 

# Açıcı vaat edilen majörü 3 seviyesinde söyleyebiliyorsa 10+ puan

 

# Açıcı vaat edilen majörü 4 seviyesinde söyleyebiliyorsa 12+ puan

 

NOT : Overcall olmasaydı, yapılabilecek konuşmayı yapabiliyorsak

 

Negatif Kontur atmadan normal konuşmayı yapacağız. Böylelikle 4 veya 5 kart

 

kart majör renklerin ayrımı açıcıya iletilmiş olacaktır.

 

b) NT Rakip renkte stoper var, konuşulmamış Majörde 4 kart yok.

 

1NT : 8-10 puan, rakip renkte stoper(ler).

 

2NT : 10-12 puan, rakip renkte stoper(ler).

 

3NT : 13-15 puan, rakip renkte stoper(ler).

 

c) YENİ RENK Natürel, rakip araya girmeseydi taşıdığı anlamla aynı.

 

1 seviyesinde yeni renk : 6+ puan, 5+ kart (bkz.istisna)

 

2 seviyesinde yeni renk : 11+ puan, 5+ kart (6+kart iyi renk 10+ puan)

 

d) AÇICININ RENGİNE TUTUŞ Tutuşlar eskisi gibidir. Jacoby2NT, Bergen

 

gibi konvansiyonel tutuşlar kalkar. Cue-bid'ler devreye girer :

 

Cue - bid : 12+ puan, ortağın rengine tutuş :

 

# Açıcının rengi minör ise konuşulmamış majörde 4 kart ve rakip renkte

 

stoper yok ; majör ise tutuş ve en az davet gücü anlamındadır.

3. TAKE-OUT DBL

a) RDBLCeza konturu başlangıcı ; 10+ puan

 

b) NT Konuşulmamış majörde 4 kart olamaz.

 

1NT : 8-10 puan. (Dikkat: F1NT oynanmaz)

 

2NT : Konvansiyonel :

 

# Ortak 1M açtığında Truscott (Jordan) ; 1m açtığında Flip-Flop oynanacağın-

 

dan 10-12 puanlık natürel 2NT diyen ellerle Rdbl denilecektir.

 

3NT : 13-15 puan.

 

c) YENİ RENK Natürel,; rakip araya girmeseydi taşıdığı anlamla aynı.

   
 

1 seviyesinde yeni renk : 6+ puan.

 

2 seviyesinde yeni renk : 12+ puan.

 

d) AÇICININ RENGİNE TUTUŞ Tutuşlar rakip araya girmemiş gibidir.

 

Bergen geçerlidir. F1NT kalkar. Jacoby2NT oynanmayacak, yerine

 

Truscott ve Flip-Flop oynanacaktır.

4. SIÇRAMALI RENK

NOT : Tutumumuz Basit Renk overcall'undaki (↑) mantıkla aynı olacaktır.

 

a) DBL Negatif, genellikle konuşulmamış majörde 4 kart ; açıcının cevap

 

vereceği oynama seviyesi için gereken güç vardır.

 

b) NT Konuşulmamış majörde 4 kart olamaz.

 

1NT : Bu konuşmaya yer kalmamıştır.

 

2NT : 10-12 puan, rakip renkte stoper(ler).

 

3NT : 13-15 puan, rakip renkte stoper(ler).

 

c) YENİ RENK Yeni renkler artık 2/1 (1'e 2) anlamındadır.

 

11+ puan, 5+ kart ya da 6+ kartlı iyi renkle 10+ puan

 

d) AÇICININ RENGİNE TUTUŞ Tutuşlar eskisi gibidir. Jacoby2NT, Bergen

 

gibi konvansiyonel tutuşlar kalkar. Bunun yerine overcall rengi cue-bid

 

edilerek 12+ puan, tutuş gösterilecektir.

 

Cue - bid : Açıcını rengine tutuş gösterir :

 

# Açış rengi minörse konuşulmamış majörde 4 kartı inkar eder.

 

# Açış rengi majörse zon forsingi ve tutuş gösterir.

5. YAPAY İKİ RENKLİ

NOT : Rakip açış rengi dışında kalan iki rengi göstermiştir. Cevapçının fit arayacağı

 

renk, dışarıda kalan son renktir.

 

a) DBL Ceza Konturu Başlangıcı : Rakip renklerden biri için ceza elinin

 

olduğunu açıcıya iletir. Ortaklıkta sırası gelen, rakibin söylediği renkte

 

4+ kart ile DBL diyerek cezayı sağlayacaktır. Cevapçı, DBL atamıyorsa PAS

 

demeyip elini tarif edecektir.

 

b) PAS Cevapçı rakibin iki rengine de Ceza Konturu atacaksa önce PAS

 

diyecek sıra kendisine geldiğinde DBL diyecektir.

 

c) NT Rakibin belli renklerinde stoper olduğunu gösterir.

 

2NT : 10-12 puan

 

3NT : 13-15 puan

 

d) UNUSUAL UNUSUAL (Yapaya Karşı Yapay) 2 renkli overcall' lara

 

karşı defansif bir konuşmadır. Cevapçı overcall'cu gibi rakibin renklerini

 

kullanarak kendi rengini işaret eder. İki şekilde uygulanır :

 

1→ Rakibin gösterdiği küçük rengi cue-bid : Açıcının renginde tutuş.

 

Rakibin gösterdiği büyük rengi cue-bid : Gösterilmemiş renkten uzunluk.

 

2→ Rakibin gösterdiği küçük rengi cue-bid : Kalan renklerin küçüğünü,

 

Rakibin gösterdiği büyük rengi cue-bid : Kalan renklerin büyüğünü gösterir.

 

NOT : Biz bu 2. şekli kullanacağız : "Küçük-Küçüğü ; Büyük-Büyüğü"

 

# r. g. küçük rengi cue-bid : Ortağın rengiyse tutuş ve davet, değilse

 

5+ kart (serbset renkte) ve zon fosingi.

 

# r. g. büyük rengi cue-bid : Ortağın rengiyse tutuş, değilse bizim

 

büyük rengimizde 5+ kart ve zon forsingi.

Yukarıdaki tabloda gruplandırdığımız, rakibin yapabileceği overcall’lara karşı genel yaklaşımımızı belirttikten sonra bu overcall’ları tek tek ele alacağız.

n Rakip overcall yaptığında vereceğimiz deklerasyonlar, genellikle rakip overcall yapmasaydı ne anlama geliyorsa o anlamını koruyacaktır,

n Bazı cevaplar, rakibin araya girmesi nedeniyle cevapçının minimum puanları ile 1NT demesi mecburiyetini ortadan kaldıracak ve overcall yapılmasaydı taşıyacağı puan limitlerinin üst sınırını gösterecektir.

n Bazı cevaplar ise kompetisyonda konuşmanın diğer oyuncunun da konuşmalara katılabileceği riskine karşılık, hazır konuşma sırası bizdeyken bir an önce el tarifine başlanması hedefiyle kart sayıları, overcall ve negatif konturdan faydalanılarak değişecek ve daha özellikli durumu gösterecektir.

n 12+ puan gösteren 1’e 2 konuşmalarımız, kart sayısına ve majör renk olmasına bağlı olarak 10+ puana kadar düşecektir.

 

Ziyaretçiler

Bugün
Dün
Bu Hafta
Bu Ay
Toplam
59
53
112
935
282335