DEFANS

Briç oyununda dekleranın kontratını gerçekleştirebilecek sayıda löve toplamasına engel olmaya çalışan tarafa defans (savunma) ; bunu  uygulayan oyunculara da defans oyuncusu denir.

            Defans Araçları :

Deklarasyon aşmasında elde edilen dağılım ve puan bilgileri.

Atak rengi ve atak kartından elde edilen bilgiler (apeller-sinyaller).

Deklaranın oyun tarzından sağlanan çıkarımlar.

Dummy’de (yerde) görülen kartlar .

 

            Defans oyuncuları savunmanın her aşamasında bu bilgileri yeniden çözümleyerek geliştirmelidiler. Bu sayede sahip oldukları kartları son löveye kadar en doğru sıra ile oynamaları etkili savunmanın yolunu açacaktır.

 

DEFANSIN ÖNEMİ

Defans briç oyununun en zor aşamasıdır. Oyuncular kendi kendilerine çalışarak kart oyunlarını geliştirebilir veya deklarasyon bilgilerini artırabilirler. Ancak defans , ortakla birlikte aynı plan doğrultusunda hareket etmeyi, konsantre olmayı, saymayı ve mantığın kullanılmasını daha fazla gerektirir. İşte zor olanı ortak hareket etmeyi başarabilmektir. Defans eylemi iyi oyuncularla nispeten zayıf oyuncuları birbirinden hemen ayırır.

Çalışma ve dikkat isteyen bu aşamanın üstesinden gelebilmek için defansın asgari temellerini ve detaylarını öğrenip , OYNADIKÇA GELİŞTİRMEK  , DENEYİM İLE İLERLETMEK gerekir.

Kötü konuşmuş ve batar bir kontrata gelmiş rakipten puan almanın yolu kontratlarını batırmaktır. Defans için bricin tehlikeli yönü rakibin agresifce kontratlar söylemesidir. Çünkü bazen sadece atağı bulamadığınızda bazen de zamanında doğru rengi oynamadığınızda o olmaz kontratlar oluverir. Eğer böyle bir kontrata karşı kötü defans yapar, zayıf yönünüzü rakibe gösterirseniz , o rakip de bricin tehlikesini size karşı, her elde, ‘defansları zayıf’ diye düşünerek uygulamaya çalışır. Ancak rakibi kötü bir kontratı oynarken cezalandırır, iyi bir defansla batırırsanız her şey tersine dönmeye başlar. Öyle ki rakipler söylenmesi gereken kontratları söylememeye, pasif davranmaya, tutucu olmaya başlarlar ; rakibin dengesi bozulur ; ” söyler batar söylemez kaçırır…”

İyi bir defans oyuncusu ortağına daha fazla bilgi verebilmek için

            hangi rengi atak etmesinden başlayarak ,

            atak edeceği rengin hangi kartını atak etmesi gerektiğini ,

            ne zaman nasıl apel vereceğini ,

            ne zaman pasif defans (oturup deklaranın löve kaybetmesini beklemek) ,

            ne zaman aktif/saldırgan defans (bir an önce löve sağlamak ve/veya sağlanmış löveleri  toplamak) yapacağını ,

            deklaranın oyun tarzından ne yapmaya çalıştığını anlamaya çalışmak ,

 gibi bir dizi işi zamanında ve doğru sırayla yapmayı bilir.

 

 DEFANS YAPARKEN

Bir sanzatu (kozsuz) kontratına defans yapmakla bir koz kontratına defans yapmak arasında fark olmasına rağmen temel adımlar aynıdır. Bu adımların doğru atılmasında ve etkili defans yapılmasında yol gösterici olacak aşağıda sıraladığımız 7 önerinin fark gözetilmeden akıldan çıkarılmaması gerekir.

 1. Defansınızı Planlayın…

Deklaran gibi defanstayken de bir plan oluşturunuz. Amacınıza karar verip alternatiflerinizi analiz ederek düşündüklerinizi ortağınızla uyum içerisinde gerçekleştiriniz.

 1. Elleri Şekillendirin…

Defans yaparken kullanacağınız verinin büyük bir kısmını deklarasyondan elde edeceksiniz. Daha atak renginizi seçerken deklerasyonu düşünüp sağınızdaki ve solunuzdaki rakiplerinizin elinde hangi renkten kaçar tane var ; hangisinde kaç puan var diyerek onların sahip olabileceği elleri şekillendirmeye çalışınız. Bu el taslağını sonraki lövelerde, kartlar çıktıkça ve ortağınızla haberleştikçe (apel,defos) yeniden değerlendirip  kalan hamlelerinizi değişen durruma göre yapınız.

 1. Sayın , sayın , sayın …

Saymadan briç oynanmaz. Bir briç elini oynarken PUANLARI , DAĞILIMLARI , LÖVELERİ sürekli saymalısınız. Defansın her aşamasında puanları, renklerin kimde kaçar tane olduğunu, oynayanın lövelerini SAYMALISINIZ , SAYMALISINIZ, SAYMALISINIZ. Çünkü defansın özü budur.

 1. Ortağınızla Bilgi Alışverişi Yapın…

İyi defans yapmanızın bir gerekliliği de ortağınızla aranızda bilgi akışını aksatmamanızdır. Bilgi vereceksiniz ve ortağınızın verdiği bilgiyi anlayacaksınız.

 1. Zamanlamayı İyi Ayarlayın…

Kart oyunu aslında deklaran ve defans arasında bir löve toplama yarışıdır. Bu yarış löve sağlama ile başlar ve deklaranın amaçladığı kontratı yapana kadar sürer. Yarışta zamanlama önemlidir. Defans yönünden deklarana kontratını yapabilmesi için gerekenden daha az löve bırakılması ve sağlanan lövelerin zamanında toplanması gerekir.

 1. Kendinizi Deklaranın Yerine Koyun…

Deklaran gibi düşünüp, onun ne yapmaya çalıştığını ve kontratını gerçekleşirebilmesi için izleyeceği oyun planını çözdüğünüz anda defansınız mükemmel hale gelecektir. Artık deklaranın atacağı her adımı önceden biliyorsunuz demektir…

 1. Masada Olup Biteni Takip Edin…

Oyun sırasında elinize odaklanmayın , bunu deklarasyon sırasında yapmış olmalıydınız. Şimdi masada oynanan kartlara odaklanmalısınız : Ne oynanıyor , hangi kartlar çıkıyor ; kimde hangi onörler varmış , hangi kart kimdeymiş , dummy’nin dağılımına göre kapalı ellerin dağılımı nasılmış… gibi. Kartlara dikkat edin ve gözden kaçırmayın.

 

 BAŞLICA DEFANS YÖNTEMLERİ

Herhangi bir defans elinde 5 ana defans yöntemi sık sık kullanılır. Defansın başarısı kullanılacak yöntemin doğru seçilip doğru zamanda uygulanmasıyla ortaya çıkar.

5 ANA DEFANS YÖNTEMİ                                    

 1. Deklaranı Forse Edici Defans

("Forse etmek": mecbur bırakmak, baskı altına almak)

 1. Aktif Defans

(etkin, harekete geçmiş)

 1. Pasif  Defans

(edilgen, eylemsiz)

 1. Deklaranın Çakalarını Önleyici Defans

(kozlama/çakma gücünü azaltmak)

 1. Ekstra Koz Lövesi Yaratıcı Defans

 

DESTEKLEYİCİ BİLGİ KAYNAKLARI :                ► Deklerasyon ve yer oyunu çıkarımları       

                                                                 ► Ortağın atağı                                            

                                                                 ► Puanları saymak

                                                                 ► Dağılımları saymak

                                                                 ► Löve saymak

                                                                 ► Defansif apeller (tutum,sayı,preferans)

Kapalı ellerin çözümlenmesini sağlayan destekleyici bilgi araçları doğru defans yönteminin seçilmesine yardımcı olur.

 

 1. Deklaranı Forse Edici Defans Yöntemi

Deklaranın oyunun kontrolünü kaybetmesine yol açar. Elin hakimiyeti defansın

 tarafına geçer.Çok etkili ve en sık kullanılan defans yöntemidir. Deklarandaki güç ve sayıca az olan rengi atak ederek , her el tutuşta yine o renge devam etmekle rakibin oyun dengesini bozup koz hakimiyetini kaybetmesi için çaba harcarsınız. Başarabilirseniz deklaran elin kontrolünü kaybeder ve kozun haricindeki  sağlayabilceği yan renkler varsa bile onlardan faydalanamaz. Gerekli şartlar oluştuğunda en güçlü defans şeklidir.                       

NOT : Genel bir yaklaşımla sanzatu kontratlarına karşı kullanılan hemen hemen tek defans yöntemidir.

            Gerekli Koşullar :

▬ Deklaranın 2 renkli eli vardır

▬ Rakibin kozundan elinizde 4 adet var veya ortağınızda 4 adet olduğunu düşünüyorsunuz

▬ Rakip 4 - 3  koz fitine oynuyor

▬ Rakibi, hızlıca uzun kozun olduğu eldeki kozlardan kısaltmaya başlayabilecekseniz.Örneğin dekleran 5-3 koz fitine oynarken ataktan veya el sizde kalınca 2. löveden itibaren kozun 5’li olduğu taraftan çakmaya zorlayabilirseniz.

 

            Bu türdeki koşullar forse edici oyun tarzının uygulanmasına olanak tanır. Forse edici defans yöntemi özellikle deklaranın 2 renkli eli olduğunda kolayca uygulanabilen ve yüksek getiri sağlayan bir oyun tarzıdır. Kolayca uygulanabilir çünkü deklaranın kozu çoğu zaman 5’lidir ; maksimum sonuç elde edilir çünkü deklaran koz kontrolünü kaybettiğinde artık yan rengini kullanamaz. Aynı durum 4-3 koza veya 4-4 koz fitine oynarken de (dışardaki koz dağılımı 4-1 veya daha kötü)  geçerlidir.

Deklaranı forse edici oyun tarzının amacı oynayanın, kozları toplayıp yan renklerdeki alıcılarını tahsil etmesini olanaksız hâle getirmektir.

Yukarıdaki seçeneklerde izah edilen koşullardan herhangi biri veya birkaçı mevcutsa iyi bir defans oyuncusu kendi renklerinin (ortaklıklarındaki) en kuvvetli olanını atak eder ; AD10 , RV10 , AV10 gibi normalde çıkılmaması gerektiği düşünülen renklerden bile atak etmekten çekinmez. Sonundaki mükâfatı kapmak için risk almaktan sakınmaz.

 

 1. Aktif Defans Yöntemi

Lövelerinizin kayıplara karışması(!), badem olması(!) tehlikesi varsa aktif defans

yapmalısınız.

            Özellikle ikili tunuvalarda aktif defansla iyi iş çıkarırsınız. Kontratı batıramasanız bile mümkün olan en fazla löveyi alabilmelisiniz. Birçok elde deklarana fırsat verildiği anda bir renkteki kayıplarını kaçmak için diğer bir rengi sağlarlar. Bu tehikeyi sezen defans oyuncuları daha ataktan riske girip “badem olmadan” önce alacakları löveleri tahsil etmeye çalışırlar.

 

            Gerekli Koşullar :

            ▬ Deklaran yan rengini sağlamakta güçlük çekmeyecekse (partaj dağılım)

            ▬ Rakiplerin konuşmaları kuvvetli ise (hattâ şilemle ilgilenmişlerse)

            ▬ Çok uzun kapalı renkleri varsa (örn. Gambling 3NT)

 

Koşullar açık bir şekilde ortaya çıktığında size ait olabilecek lövelerin bir anda elinizden uçup gitmesini istemiyorsanız agresif atakla defansınıza başlamalısınız. Az sonra bunlara ne olacağını tahmin edebiliyorsunuzdur.

Aktif defansın unutulmaması gereken noktası uzun vadede kazancınızın zararınızdan fazla olmasıdır. Bu çerçevede risk almaya değer bir oyun tarzıdır.

 

 1. Pasif Defans Yöntemi

Lövelerinizin kaybolma riski yoksa pasif defans yapmalısınız. Bu, aktif defans

yönteminde  uyguladığımız taktiğin tam tersidir. Örneğin rakibin eli uyumsuzsa ve ilan edilen kontratın olup olmayacağı bıçar sırtı bir duruma gelmişse bir anlamda kayıpsız atak yapıp pasif savunmaya geçilmelidir.

Hedef, ataktan fire vermemek, deklaranın kendi bulması gerektiği dağılımlarda ona

yardımcı olup onu, tahminde bulunma riskinden veya zahmetinden kurtarmamaktır. Defans oyuncularının yapacağı sadece arkalarına yaslanıp lövelerini beklemek olmalıdır. Atak yaparken veya diğer pozisyonlarda oynayacağı kartları değersiz-boş renklerden, sağlam sekans (birbirini izleyen onör kartlar) içeren renklerden veya deklarana avantaj sağlamayacak renklerden seçmelidirler.

            Usta oyuncular defansta yeterince bilgi edinemeyip hangi defans yöntemini, kullanacaklarına karar verememişlerse pasif defans yapmayı tercih ederler. Deklaranın işini kolaylaştırabilme riski de taşıyan aktif oyun tarzlarının cazibesine kapılmazlar.

 

            Pasif Defans Yapılması Gereken Koşullar:

            ▬ Deklaranın kuvvetli yan rengi olduğuna ilişkin bir belirti yok ise

            ▬ Deklaran çok kuvvetli yer çok zayıf ise

            ▬ Rakipler misfit durumunda veya kritik renkler deklaran için elverişsiz dağılmış ise

            ▬ Sanzatuya atak edebilceğiniz kaliteli bir renginiz yok ise

            ▬ 6NT veya grand şilemlere defans yapıyorsanız

 

Deklaranın, löve kaynağı olabilecek ve aynı zamanda kayıplarını da kaçabileceği yan renginin olmaması durumu pasif defans yönteminin seçiminde öncelikli kriterdir. Defans oyuncuları pasif defans kararı alabilmek için genellikle deklerasyondan elde edilen çıkarımlardan, sahip oldukları kartlardan ve yerin durumundan (Örneğin 1- yerde deklaranın yan rengi olabilecek bir rengin olmayışı, 2- yere göre yan rengin kötü dağılmış olma ihtimali gözlenebiliyorsa, 3- yan rengi kullanmak için yere geçiş kartının (antre) olmaması…) yararlanırlar.

Usta oyuncular yerin zayıf ve işlevsiz olduğu durumlarda deklarana en küçük bir yardımı olabilecek hamlelerden kaçınırlar, pasif kalırlar. Ancak deklaranın uygulayabileceği  oyunsonu (endplay) tekniğine maruz kalmamak için her fırsatı değerlendirip deklaranın oynadığı hamleleri basitçe geri verirler. Benzer şekilde rakipler misfit durumundayken yapılabilecek en zararsız, en masum atağı yapmalarının yanısıra yerin zaten az olan çaka gücünü bir miktar daha azaltmak için koz atağı veya oyun içinde koz hamlesi bile yapabilirler.

BİR ÖNERİ : Sanzatu kontratlarına karşı kötü dizilişli 4 kartlı renginizden - DVxx, R10xx, Dxxx - gibi (bu renk konuşulmamış majör dahi olsa) atak etmeniz defans için  zamanın çoğunda işe yaramaz. İyi oyuncular bunu yerine ya ortağının rengini bulmaya çabalarlar ya da pasif atak yaparlar.

İKİ DENEYİM :

“ Sanzatuya tek onörlü dört parça renginizi çıkmaya istekli olmayın. İki onörlü dört parça renkler bile atak edildiklerinde uzun dönemde kazandırdıklarından daha fazlasını kaybettirirler” - Roy Klinger.

“ Eğer rakip kuvvetli konuşmamışsa onlara zaman tanıdığınız anda çok fazla löve alırlar. Öte yandan davet sekansı ile zona gelmişlerse yeterli löveleri yoktur, defanstan bir miktar yardım beklerler. Onlara yardımda bulunmamak için Pasif Defans yapın” - Mike Lawrance.

 

 1. Deklaranın Çakalalarını Önleyici Defans Yöntemi

Deklaranın çaka (kozlama) gücünü azaltmak için kullanılan bu defans yönteminde

atak tabiki kozdur. Nispeten daha az tercih edilen bir defans tarzıdır. Ancak gerekli olduğuna inanıyorsanız bir koz onörünüzü feda etme pahasına da olsa koz çıkmaktan çekinmemelisi- niz. Bir koz lövesi kaybediyor olabilirsiniz ama değerlendirmeniz doğru ise oyunun sonunda bu kayıp size 1 veya 2 lövelik kazanç şeklinde geri dönecektir.

 

            Koz Atağı İçin Gereken Koşullar :

            ▬ Yarım, tam misfit durumu :

                        ▬ ▬ Rakip basit renk tercihi yaptı (1♠ - P -1NT- P - 2◊ - P - P  - P)

                        ▬ ▬ Sizin taraftan birine koz yığılmış

                        ▬ ▬ Genel olarak bütün misfit elleri

            ▬ Konuşmalardan yerde belli kısalıklar olduğu izlenimi çıkıyorsa :

                        ▬ ▬ Yer sanzatuyu reddetti

                        ▬ ▬ Yer iki renk konuşup üçüncüye tutuş verdi

            ▬ Diğer renkler sizde kuvvetli :

                        ▬ ▬ Rakiplerin yan rengini iyi kesiyorsunuz

                        ▬ ▬ Koz harici bütün renkleri kontrol edebiliyorsunuz

                        ▬ ▬ Rakip baraj / feda dekleresi yaptı

 

Sıraladığımız bu koşulların açık bir şekilde olgunlaşmadığı durumlar eski bir teoriyi akla getirir : “Emin değilseniz koz atağı yok.” Ama bu teori yıllar önce çürütülmüştür. Tam tersi, koz atağı yapmak için geçerli bir sebebiniz varsa düşündüğünüzü tereddüt etmeden yapmalısınız.

Kozların sizin taraftan birine yığıldığı durumlarda ise oyuna hükmetme yönünden belirgin bir avantaja ve güce sahipsinizdir. Elinizin bu özelliğini öne çıkaracak oyun basitçe, koz atak etmenizdir. Elin konrtolünün sizde olması bir bakıma oyunun yeni deklaranı olduğunuzu işaret eder. Bu el tipinde deklaranın yerdeki kozlarla kayıplarına çakmasına ve kendi elindeki küçük kozlarla löve kazanmasına izin vermemek için mutlaka koz oynamnız gerekir. Koz atağı ortağınızın “take-out” konturunuzu cezaya çevirdiğinde veya 2 seviyesindeki konturlu kontratlar oynanırken de uygundur.

Koz hariç diğer üç rengi kontrol ediyorsanız veya rakipler feda dekleresi yapmışsa oynayanın çaka gücünü azaltmak veya yok etmek için yapabileceğiniz en iyi şey hemen koz atak etmektir.  Size ait löveleri çakalardan korumalısınız. Rakiplerin baraj dekleresine koz atağı yapmayı otomatik hale getirmelisiniz.

Defans oyuncuları zaman içerisinde kazanacakları deneyimle hangi durumlarda koz çıkılması gerektiğini öğrenebilmektedirler. Ancak tüm bu anlatılanlara rağmen  koz atağı yapmanız çoğunlukla belirgin olmayabilir. Bir çok durumda koz dışında bir renk atak edip yer açıldığında koz oynamanız gerektiğini fark edersiniz ; hâlen defanstaki zararlarınızı azaltacak en iyi oyun bu olabilir. Örneğin, yerde bir rengin singleton olması veya uzun bir rengin deklaranın yan rengi olabileceği ihtimali defansınız için bir tehdit değilse koz dönüşü standarttır.

 

 1. Kozdan Ekstra Löve Yaratıcı Defans Yöntemi

Kendi çakanıza çıkmak ve rakip kozdan fazladan löve kazanmak, defansif löve

üretmeniz açısından çok geçerli bir yöntemdir.

 

            Rakip Kozdan Löve Üretme Tekniği  :

            ▬ Deklaranın alıcılarına kup yapmak (çakmak)

                        ▬ ▬ Konuşulmayan renkte kısalığınız var

                        ▬ ▬ Rakibin konuştuğu ve tutuştuğu yan renginde uzunluğunuz var

                        ▬ ▬ Eliniz zayıf, daha iyi bir defans seçiminiz görünmüyor

            ▬ Kendinize rakip kozdan alıcı yaratmak

                        ▬ ▬ Koz promosyonu oyunu (koz büyütme - koz terfisi)

                        ▬ ▬ Briçte uppercut – aparkat oyunu (oynanan löveye deklarandan önce çakıp ortağın kozunu büyütmek)

 

            Kısa rengin çıkılması ve deklaranın alıcılarına çakılması şeklinde özetlenebilen ve defansta geniş bir kullanım alanına sahip bu defans yönteminin doğru koşullarda uygulanması dışında fazla izaha ihtiyacı yoktur. Sadece üzerinde durulması gereken konu  defans  oyuncularının pratikte mantık hatasına düşmeleridir. Atak edilen kısa renk çoğu kez  deklaranın uzun yan rengi olabilmektedir. Defansta izlediğiniz yolda bunun ayırdına varamadıysanız deklarana tempo kazandırmış ve aynı zamanda o rengin sağlanmasına büyük yardım etmiş olursunuz.

            Usta oyuncular şu üç durumda kendi çakalarına çıkma eğilimindedir :

» Alıcı kozdan çakma durumları yoksa.

» Kısadan çıkıp çakabilmek için ortağın el tutacağını varsayabiliyorsa veya kendisinde antre olabilecek kozun bir büyük onörü varsa (Ax veya Rxx gibi).

» Defansın durumu ümitsİz ise ve yapılabilecek daha iyi bir defans yöntemi yoksa.

 

Daha az gelen fakat çok etkili bir silahınız da koz lövelerini yoktan var etmektir!. Yani koz promosyonu oyunu ve çakıp ortağın kozunu büyütmek(uppercut).

Koz promosyonu, ortağın döndüğü sizde ve deklaranda olmadığı bilinen bir renge deklaranın büyük çakmak zorunda kalması ve böylece onun üzerinde oturan defans oyuncusunun normalde el almayan bir kozunun alıcı duruma gelmesi anlamına gelir. Deklaran büyük kozla çakarsa kozunuz büyüyecek yani alıcı hâle gelecek ; küçük kozla çakarsa üste çakabileceksiniz.

Diğer bir ekstra koz lövesi yaratma oyunu ise usta oyuncular arasında yaygın olan uppercut - aparkat tekniğidir. Amaç, bir defans oyuncusunun deklaranın alacağı löveye veya  onun da üzerine çakmak zorunda kalacağını bildiği löveye deklarandan önce var olan en büyük kozuyla çakarak ortağının kozunu alıcı duruma getirmesidir.

 

 

DEFANS TEKNİKLERİ

 1. Ataklara Genel Yaklaşım – Atak prensipleri
 2. Sanzatu Kontratlarına Atak
 3. Koz Kontratlarına Atak
 4. Üçüncü Elin Oyunu
 5. İkinci Elin Oyunu
 6. Defansif Apeller (Sinyaller) , Defoslar
 7. Deklarana Karşı Oynamak

 

 1. Ataklara Genel Yaklaşım – Atak Prensipleri

Deklarasyon sürecinin bitiminde deklaranın solundaki oyuncunun ilk lövenin ilk kartını oynaması durumuna Atak denir. Defans nasıl bricin yarısıysa atak da defansın yarısıdır. Çoğu kontratın geleceği atağa bağlıdır. Oyuncular atağın bazen dünya şampiyonluğunu kazanmak ile kaybetmeye eşdeğer olduğunu söyleyerek bir kontratın sonucuna nasıl etki edebileceğine dikkat çekmektedirler.

 

Kontratın belirlendiği deklerasyonun sonunda esasında atak için hazırsınız demektir. Çünkü konuşmaları izliyor ve renklerin dağılımları hakkında çıkarımlarda bulunuyor olmalıydınız. Bunları yapmadan sadece bitmiş bir deklerasyonu inceleyerek atak kararı vermek daha güç olacaktır. Sadece elinizdeki 13 karta bakarak atak seçmek verimli bir defansın başlangıcı olamayabilir.

Sanzatu ve koz kontratlarına ataklar iki aşamada incelenecektir :

→ Atak edilecek rengin seçimi

→ Seçilecek renkten atak edilecek kartın belirlenmesi

Atak edilecek rengin seçiminde deklerasyon, renklerin durumu ve kontrat kriterleri ; kartın seçiminde var olan kart dizilişleri gözönünde bulundurulacaktır.

 

 Atak Seçiminde Kaçınlması Gereken Renkler :

 

1.

Rakipler tarafından konuşulan uzun renkler .

Dekleranın o renkten bulmak için çaba harcayacağı kartları ona belli ederek işini kolaylaştırırsınız.

2.

Rakiplerdeki durumu tam olarak açığa çıkmamış bir rengin asını . (Axxx)

 Hem rengin dağılımını bilmediğiniz hem de ‘boş as çekilmez’ prensibine uymanız gerektiği için böyle bir renkten atak yapmamalısınız ; asınızı oynadığınızda o renk deklaranda  veya yerde şikan (yok/void) olarak bile karşınıza çıkabilir.

3.

Ortağınızın deklerasyonda sürecinde işaret ettiği, duyumsattığı ancak artırma (contest) konuşmalarında oyun açısından herhangi girişimi olmadığı renkleri.

4.

As ile başlayan uzun bir renkte asın altından.

Varsayalım ki bu rengin ruası deklerandaysa ona kazanamayacağı bir löveyi hediye etmiş olursunuz.Böyle bir renge sahip olduğunuzda ‘as altından atak yasak’ prensibine göre atak tercihinizi değiştirmelisiniz.

5.

Rakiplerin sizde tek olan koz rengini.

Ancak ,

sizin T/O konturunuzu ortağınız cezaya çevirdiği (ortağınızda uzun koz olduğu aşikar) ;

rakipler yüksek seviyede baraj dekleresi yaptığı (koz dışındadki renklerde kısıtlı onörlere sahipler) ;

ya da deklaranın el – yer çaka oyun planını bozma

durumları ortaya çıkmadıkça tek kozunuzu atak etmemelisiniz.

 

 

– Atak Prensipleri

 

Atak defansın bilinmezliklerle dolu bölümüdür. Bu yüzden her elde doğru atağı yapmak mümkün değildir. Fakat defansın geri kalanında başarılı olmak isteniyorsa ataklar bölümünde belli prensipler konmalı ve bunlara uyulmalıdır.

 

 

 1. Sanzatu Kontratlarına Ataklar

 

1.    Rengin Seçimi

2.    Kartın Seçimi

              ▬ Ortağın Rengi

              ▬ Ortağın Rengi

              ▬ Kendi Renginiz

              ▬ Kendi Uzun Renginiz ya da

              ▬ Konuşulmayan Renk

                   Konuşulmayan Renk

              ▬ Kontratın Seviyesi

 

           

Sanzatu (NT) kontratlarında defansın amacı (onör güçleri az olduğundan) uzun bir rengi atak edip bu rengin küçük kartlarını sağladıktan sonra el tutup çekmeye çalışmaktır. Çünkü koz yoktur ve sağlanan küçük kartlar alınırken deklaran taraf bir koz ile bunları toplamanıza engel olamaz.

Bu en uzun renk ya ortağın konuşmuş olduğu renktir ya atak yapan oyuncunun kendi uzun rengi ve sağlam rengidir ya da ortaklığın iki eli birden değerlendirildiğinde bulunabilecek renktir.

▬ Ortağın Rengi : Eğer ortağınız bir renk deklere etmişse şayet kendi kendine yetebilen çok iyi bir renginiz olmadıkça onun rengini atak etmelisiniz. Ortağınız artırma konuşmalarına katıldığına göre ya puan ya da atak gösteriyordur. Overcall’ların (üste konuşmaların) bir amacının da ortağınıza atak rengini göstermek olduğunu hatırlayınız. Başka bir açıdan onun uzun rengini sağlamak ve çekmek için gerekli el tutar onörlerinin yani antrenin sizin elinize göre onda olma olasılığı yüksektir. Bu değerlendirmelerin yerine geçebilecek daha iyi bir defans gerekçeniz yoksa ortağın rengi atak edilmelidir.

▬ Kendi Renginiz : Defansta löve kaynağı olabilecek sizin uzun ve sağlam renginiz. Kendi renginden ya da başka  renklerden el tutarı (antre) olmayan atakçının kalitesiz uzun rengini atak etmesinin çoğu zaman hiçbir yararı olmaz.

Rakiplerin renkleri bu renk sizde çok iyi olmadıkça atak etmemelisiniz. Eğer uzun renginiz rakipler tarafından konuşulmuşsa ve atak edebileceğiniz başka uzun bir renk kalmamışsa, rakibin konuşmadığı, ortağınıza yardımı olabilecek kartları içeren bir rengi atak etmek genellikle iyi bir sonuç verecektir.

▬ Rakiplerinizin Konuşmadığı Kendi Uzun Renginiz : Ortağınızın konuşmadığı durumlarda, rakibin olmayan kendi elinizdeki en uzun rengi, ortaklığınızdaki olabilecek en uzun renk varsayımıyla atak etmelisiniz.

Atak edilebilecek eşit uzunlukta birden fazla konuşulmayan renk varsa hangi rengi sağlamaya çalışırken ortağınızdan daha az yardım bekliyorsanız o rengi atak ediniz. Her iki durumda birbirine eşitse, yani hem konuşulmamış hem de renklerin gücü aynı ise majör rengin minör renge tercih edilmesi önerilir.

 

 

 

 

Atak edeceğiniz kendi renginizin seçiminde önerilen öncelik sırası tablosu :

 

1.öncelik

5+ kartlı renkler

 

2.

Sağlam onör sekanslı renkler

RDVx ,DV109

3.

As ve Rua ile başlamayan 4 kartlı renkler

 

4.

3 boş kartlı renkler

Xxx , Hxx

5.

2 boş kartlı renkler, doubletonlar

Xx , Hx

6.

Sağlam olmayan (korumasız) onör sekanslı renkler

RDxx, DVxx

7.

As ve Rua ile başlayan 4 kartlı renkler

Axxx, Rxxx

 

▬ Kontratın Seviyesi : Oynanacak kontratın seviyesine göre atak etme gerekliliğinizin değişmesi ayrıca önemlidir. 3NT ‘ye atak etmekle 6NT kontratına atak etmek arasında fark gözetilmelidir. Sanzatu (NT) defansında küçük kartlarınızı sağlama gerekliliği (en az 5 defans lövesi almaya çalışacağınız için) 3Nt için yeterli iken 2 löve almaya çalışacağınız 6NT kontratı için aynı rengi atak etmek çok yanlış bir seçim olabilir. Örneğin, 6Nt oynayan rakiplerinize karşı atak ederken eğer elinizde iki as varsa uzun renginizi atak etmeyi bir kenara bırakıp aslarınızı çekerseniz, kontratı daha ikinci lövede batırabilirsiniz.Uzun renginizin sağlanmasını beklemeyip bir an önce löve alabileceğiniz kartlarınızı oynamalısınız.

 

 

Ziyaretçiler

Bugün
Dün
Bu Hafta
Bu Ay
Toplam
46
53
99
922
282322