FORSİNG PAS
Edwin Kantar' ın ¢The Forcing Pass¢ kitabından özetleyerek çeviren:Dr.Mete F.Toppare

Herkes konuşmakta ama puanlar partnerinizle sizde gibi gözükmektedir. Şimdi sağınızdan bir deklare yapılmıştır, ne yapacağınıza tam olarak karar verememektesiniz. Kontur atabilir veya kararı partnerinize bırakabilirsiniz, bu durumda kararı partnere bırakmak daha uygun olabilir, belki de kırk yılda bir doğru deklareyi verebilecektir. Ancak bir dakika, pas geçerseniz partneriniz bu pasın forsing olup olmayacağını bilemeyebilir. Bu durumu daha önce konuşmuş muydunuz?

Hangi durumlarda pasınız kuvvet gösterisi olup nihai kontratı tayin etmek için tam olarak karar veremediğinizi gösterecek, hangi durumlarda ise sadece konuşmalardan çekilme anlamını verecektir?

BÖLÜM –I AÇICI VE CEVAPÇININ FORSİNG PAS SEKANSLARI

1. Partnerlik zon forsingi yapan bir konuşma yapmışsa, ya siz eli oynarsınız veya karşı taraf konturlu oynar.

2. Davet konuşması kabul edilmişse zon forsingi durumu olduğundan pas forsingdir.

3. Rakibin preemptif dekleresinden(veya ovırkolundan) sonra zon söylemişsek sonraki tüm paslarımız forsingdir.

Ancak ; a) yeni bir renkte ortak zon söylemişseb) zon söyleyerek (ör 4©) rakip tarafından preempt yapılmışsa --istisnai durum: biz zondayız, karşı taraf değil-- c) 1© (veya 1ª) deklaresinden sonra preempt yapılmışsa cevapçı cue-bid yapabilecekken zona sıçramışsa açıcının pası forsing sayılmaz.

Batı Kuzey Doğu Güney

1 © 1ª 4© 4ª

Pas(?)

→Doğu cue-bid yapabilecekken zona sıçradığı için pas forsing değildir.

Aşağıdaki konuşmada pas forsing midir?(iki taraf da zonsuz)

Batı Kuzey Doğu Güney

2©* 4ª 5© Pas(?) (*zayıf)

→Rakibin preemptif dekleresinden sonra zon söyledik, tüm paslarımız forsingdir.

 

ARD1098

 
 

2

 
 

RD1092

 
 

D

 

76

 

32

ADV953

 

R106

♦54

 

83

1076

 

ARV952

 

ARD1098

 
 

2

 
 

RD1092

 
 

D

 

Eller şöyleydi:

 

Yüksek düzeyde pas geçme kararsızlığı ifade eder ; kontr :"partner, daha fazla konuşma" derken, bir düzey üste konuşma, ceza ile ilgilenilmediğini gösterir ; pas, arkasından konuşma ise çok kuvvetli bir eli gösterir.

Çok zayıf cevap elleriyle partneri durdurmak için kontr atmayı unutmamalıdır. Örnek:AVxxx, Rxx, RVxx, x elimizde var diyelim, 1 pik açtık, soldan 2 trefl, ortaktan 3 trefl, sağdan 5 trefl geldi diyelim. Bu elle Dbl atıp partneri durdurmalıyız.

4. Daha önce pas geçmiş 2 el zona gelirse, forsing pas meydana gelir. (Rakibin zonu çalmasına izin verilmez).

Batı Kuzey Doğu Güney

---- Pas Pas Pas

1© 1ª 4© 4ª

Pas(?)

→Kuzey-Güney pastan geldikleri için pas forsingtir.

5. Rakipler part skorda kalmışken bizim araya girişimizle zona çıkmışlarsa Pas forsingdir.(sound of the bidding)

Batı Kuzey Doğu Güney

1§ 1¨ 1© 2¨

2© 3¨ 4© 5¨

Pas(F)

→Açıcı cuebid yerine zona fırlamışsa, zayıf el forsing pas yapamaz.

Batı Kuzey Doğu Güney

1© 1ª 2© 2ª

4© 4ª Pas(NF)

→Burada açıcı cuebid (güç gösterisi) yapabileceği halde zona fırlamıştır, doğunun pası forsing değildir. İstisna : Doğu-Batı zonda, karşı taraf değilse pas forsingdir.

Batı Kuzey Doğu Güney

1© 1ª 2© 3ª

4© Pas Pas 4ª

Pas(?)

Yukarıdaki sekansta birkaç faktör birarada görülüyor. Kuzey-Güney partskora razıyken, rakibin zon konuşmasıyla kendileri de zona gelmişlerdir, pasın forsing olması gerekir, ancak batı 3 NT ile cuebid yapabilecekken yapmamıştır. Bu iki durum birbirini dengelediğinden pas sadece zondaya karşı zonsuz durumunda forsingdir.

Aşağıdaki sekansa ise oldukça sık rastlanır:

Batı Kuzey Doğu Güney

1ª 2© 2ª 4©

4ª 5© Pas(?)

→Kuzey-Güneyde kuvvet vardır, pas sadece zondaya karşı zonsuz durumunda forsingdir.

Zon altında cuebid yapılamıyorsa 3NT cuebid için kullanılabilir.

Batı Kuzey Doğu Güney

1© 2ª 3© 3ª

3NT*

* = cuebid

 

6.1’e 4 direkt sıçramalı deklareden sonra açıcı yalnız yeni renk veya cuebid yaparsa forsing pas sekansı oluşur.

Dağıtan :Güney Zonsuz

 

73

 
 

RV10632

 
 

DV75

 
 

3

 

RV106

 

AD98542

9

 

R964

 

A82

D654

 

V97

 

 
 

AD8754

 
 

103

 
 

AR1082

 

Batı Kuzey Doğu Güney

--- --- --- 1©

Pas 4© 4ª 5§

5ª DBL Herkes Pas

 

 

→Güney 5 trefl ile cue bid yaparak şlem daveti yaparken Kuzey şlem için uygun olmayan eliyle 5 Pike kontr atarak deklareye devam etmeme isteğini iletiyor. Kuzeyin minör renklerini değiştirdiğinizde ise çifte fit nedeniyle Kuzey şlemi deklare edecekti.

7. 1’e 1 cevaplardan sonra, zon daveti kabul edilirse, forsing pas sekansı oluşur(açıcının cue-bidi de forsing pas oluşturur.)

Güney Batı Kuzey Doğu

1§ Pas 1© 1ª

 1. 2ª* 4ª Pas* cue bid

KUZEY : ª 3 © QJ543 ¨ RJ32 § 32

GÜNEY : ª A2 © AR76 ¨ 54 § ARD54

 

8. 3 Düzeyinde Forsing Pas

Bir seviyesindeki açış üzerine 2 düzeyinde cevap sonrası 4.oyuncunun kompetisyonu üzerine pas , forsingdir. Ancak bu renk cevapcının renginden aşağı derecede olmalıdır.

Batı Kuzey Doğu Güney

1ª Pas 2¨ 3§

Pas(F)

BATI : ª RV1087 © A1043 ¨ R5 § 32

DOĞU : ª 32 © D87 ¨ ADV932 § D8

Ancak cevapçı araya giriş nedeniyle 3 seviyesinde sıçramasız yeni renk göstermişse, rengin cevapçının renginden aşağı olup olmamasına bakılmaksızın tüm paslar forsingdir.

Batı Kuzey Doğu Güney

1ª 2© 3§ 4©

Pas(F)

Sıçramalı yeni renkler forsing pas sekansı yaratmaz

Batı Kuzey Doğu Güney

1© 2¨ 3ª 4¨

Pas(NF)

BATI : ª 53 © RD1076 ¨ 54 § ADV3

DOĞU : ª RV98764 © 32 ¨ 10 § R82

9. Bir fit bulunduğunda veya bir partner yeni bir renk gösterdiğinde forsing pas geçip sonra konuşmak direkt konuşmadan daha fazla güç gösterir.

Batı Kuzey Doğu Güney

1ª 2© 4©* 5©

Pas(F) Pas DBL Pas

5ª * splinter

BATI : ª RD10974 © 6 ¨ AV8 § RDV

DOĞU : ª AV32 © 7 ¨ R1065 § A1073

Fit bulunmadan önce bir forsing pas en azından parsiyel bir fiti, ancak devam edip etmemekte tereddütü gösterir. Partnerin kozunda destek devam isteğini gösterir. Ancak forsing pas geçip gelecek kontrdan sonra partnerin kozuna destek vermek şlem isteği gösterir.

Ör: 3¨

1© 3ª

?

5¨

ª63 ªA8 ª A87 ªAQ4

©AR874 ©AR874 © AR874 ©AR8743

¨54 ¨54 ¨ 5 ¨54

 • R10

a) Kontur, pik desteğini inkar eder

b) Pas, pike muhtemel destek, ancak konuşmaya devamda tereddüt

c) 5 Pik, konuşmaya devam

d) Pas, sonra konturu 5 Pikle kaldırarak şlem denemesi

Forsing pas bir miktar koz desteği vaadederse de, partner onör ikili veya 3 küçükten fazlasını beklemeden konuşmalıdır.

Pas geçip daha sonra cue bid yapmak ise şlemin hemen kesin olduğu, grandşlem araştıran ellerdir.

Örnek e

ªAJ106

© ARJ876

¨ -

 • A109

Partnerin kozuna destek veya ek gücünüz yoksa hemen konturla konuşmaları durdurmak genellikle daha iyi sonuç verir.

Ör: Batı Kuzey Doğu Güney

 1. 2ª 3¨ 4ª

?

BATI DOĞU

ª 74 ª 3

© A107 © RJ9

¨ 5 ¨ RQ98742

 • ARJ10843 92

Pas geçmek karoya tolerans göstereceğinden batı Kontr veya 5§ seçeneklerinden birini seçmelidir. Kendinize ait çok sağlam bir renk yoksa kozdan defansif löveniz olmasa da kontr tercih edilmelidir.

10. Bir seviyesinde açışınızdan sonra DBL ve RDBL(yarı dengeli, 4 lü tutuş yok) sekansından sonra 4. oyuncunun konuşmasını takiben pas forsingdir. Yeni renk ise zayıf distribusyonel bir eli gösterir.

DBL

1© RDBL

?

1/2/3/4ª

? : pas Þ Forsing

 1. ¨Þ Zayıf, distribusyonel el (körler ve karolar)

Sürkontrcu kendini limite ederse daha sonraki paslar forsing değildir, limite etmezse açıcı ve cevapçının pasları forsing pastır.

Ör: Batı Kuzey Doğu Güney

1© DBL RDBL Pas

Pas 2§ Pas(F) 3§

Pas(F)

11. Cevapçı pastan geliyorsa, DBL-RDBL sekansından açıcının renginin 2 seviyesine kadar pas forsingdir.

12. Cevapçı 1 NT demiş veya 1© -2© gibi basit tutuş yapmışsa forsing pas sekansı oluşmaz. Ancak araya DBL ile girilmiş ve açıcı RDBL atmışsa sonraki paslar forsingdir.

Ancak açıcı kendini de limite etmiş ise sonradan atılan RDBL forsing pas oluşturmaz.

Aşağıdaki sekansları inceleyiniz

a)

PAS

 1. / 2¨

1© 1 NT

RDBL PAS(?)

DBL

----------------------------------------------------------------------------------------

b) PAS

PAS

1© 1 NT

RDBL PAS

PAS(?)

DBL

 1. / 2¨

----------------------------------------------------------------------------------------

c) PAS

PAS

3§

1© 1 NT

2© PAS

RDBL PAS(?)

PAS

DBL

a ve b deki paslar forsing iken açıcının kendini limite ettiği c de pas forsing değildir.

13.Bir üzerine bir cevaptan sonra takeout kontru gelmiş ve açıcı sürkontr atmışsa, açıcının daha sonraki pası cevapçının renginin 2 düzeyine kadar forsingdir.

Ör: Batı Kuzey Doğu Güney

1§ Pas 1© DBL

a) RDBL Pas Pas 1 ª

Pas(F)

Ancak:

Batı Kuzey Doğu Güney

1© Pas 1 ª DBL

b) RDBL Pas Pas 3§

Pas(NF)

Açıcı elini limite ederse veya açıcının 2 NT sıçramalı konuşmasına pas geçecek bir eli varsa kendi renginin 2 düzeyinin üstünde bir deklareye pas geçebilir.

a) sekansında açıcı forsing pas yerine 2 © gibi bir deklare verirse 16-17 puanlık, muhtemelen 3 lü koz desteği(yani 3parça kozla 3© diyecek )bir eli ifade eder.

b) sekansında ise açıcı da şöyle bir el olabilir ve cevapçı çok zayıf olabilir:

ªR4 ªJ10732

©ARJ105 © Q3

¨RJ7 ¨Q108

 • 1098

14. Sanzatuyla araya Giriş: 1 NT araya girişi konturlanırsa(elin kendi tarafına ait olduğunu bildiriyor) daha sonraki tüm paslar forsingdir.

Batı Kuzey Doğu Güney

1© 1 NT DBL 2ª(kaçış)

Pas(F)

Açıcı distribüsyonel ellerle pas geçmemelidir.

ªJ102 ªJ2

©RQJ95 ile pas geçerken ©RQ953 ile 3 ¨ demelidir

¨RJ ¨AQJ98

 • 7

Bunun tersine olarak sürkontr S. O. S. değilse ve kuvvet belirtiyorsa, bu defa el 1 NT ovırkolu yapanlara aittir ve onların pasları forsingdir.(açıcının psişik vari açışında olduğu gibi)

Batı Kuzey Doğu Güney

1© 1 NT DBL RDBL(kuvvet)

2§ Pas(F)

veya (ilk tur konuşmalar aynı)

Pas Pas 2§ Pas(F)

Sanzatu açan kontrdan kendini kurtarmak için deklare vermişse, forsing pas sekansı oluşmaz, 4 koz(veya kaliteli 3 koz+daha önceki konuşmasının maksimumu) olan defans oyuncusu kontr atmalıdır.

BÖLÜM 2:

OVIRKOL VEYA KONTUR İLE ARAYA GİREN TAKIMIN KONUŞMALARINDA PASIN FORSİNG OLDUĞU DURUMLAR

15. Üçüncüden preeemptif açış sonrası(3-4 düzeyi) 4. oyuncu DBL der ve cevapçı zona fırlarsa forsing pas geçerlidir (ancak preemptif açış yapan taraf zonda, karşı taraf değilse rakipler ciddidirler, pas forsing değildir).

Herkes zonsuz:

Batı Kuzey Doğu Güney

Pas

Pas 3¨ DBL 5¨

Pas(?)= forsing

16. Ovırkol: Ovırkol yapılınca nadiren forsing pas durumu yaratılabilirse de bu mümkündür. Ovırkolcu limite olmuş rakiplere karşı 4 seviyesinde yeni bir renk konuşursa forsing pas sekansı oluşur.

Batı Kuzey Doğu Güney

- - - 1ª

2© 2ª Pas 3ª(blokatif)

4¨ Pas 4© 4ª

Pas(F)

ª- ª10732

Batı ©ARJ1095 Doğu © 83

¨AR874 ¨106

 • 42 RQ873

17. Rakipler partskorda kalmışken sizin araya girişinizle zona gelmişlerse forsing sekans oluşur(sound of the bidding) Bkz. madde 6.

Batı Kuzey Doğu Güney

- - - 1ª

2© 2ª Pas Pas

DBL 3ª 4¨ 4ª

Pas(F)

ª4 ª1032

Batı ©AJ10975 Doğu © 8

¨RQ5 ¨A98763

 • A42 QJ3

18. Zonda iken her iki taraf da zona gelirse, rakipler limite olmuşsa, ovırkol yapan taraftan zon forsingi bir cue bid yapılabilecek fırsat olmamışsa, forsing pas geçerlidir.

D-B zonda, dağıtan Güney

Batı Kuzey Doğu Güney

- - - 1¨ Doğu-Batı cue bid yapabilecek

1ª 3¨ 3© 4¨ fırsat bulamamışlardır.

4© 5¨ Pas(F)

Aşağıdaki sekansta ise zon forsingi yapan bir deklare verebilmişlerdir:

Batı Kuzey Doğu Güney

- - - 1ª * Cuebid

2© 2ª 3ª* Pas

4© 4ª Pas(F)

ª84 ªA3

Batı ©AR10965 Doğu © J873

¨AQV5 ¨ R97

 • 9 RJ3

19.Take out kontru sonrası forsing sekanslar: T.O. Kontru atıldıktan sonra cevapçının cue bidi -açış renginin hemen üstündeki rengin 3 seviyesine kadar-forsing pas oluşturur.

Batı Kuzey Doğu Güney

- - - 1§

DBL Pas 2§* 2©

Pas(F) * cue bid

Bu sekansta pas 3¨ ya kadar forsingdir.

Kontura cevapçının üç düzeyindeki cue bidi zon forsingidir. Cevapçının direk zona fırlaması(açan taraf zonda, konturcu zonsuz durumu hariç) forsing pas oluşturur.

Herkes zonda:

Batı Kuzey Doğu Güney

- - - 1§

DBL 2ª 4© 4ª

Pas(F)

Bu sekansta zon durumu nedeniyle pas forsingdir. Bu nedenle Kuzey-Güney eli ancak konturlu oynayabilirler. Bilindiği gibi burdaki forsing pas ofansif değerler olduğunu, ancak nihai kontrat hakkında kararsızlık ifade eder.

1981 Blue Ribbon Pairs -San Fransisko.

E-W zonda ª A9832

© 74

¨98

 • 10972

ª7 ª J4

©QJ1063 © A9832

¨AJ104 ¨K765

 • QJ

ª KQ1065

© K

¨ Q32

 • A543

Batı Kuzey Doğu Güney

----- Pas Pas 1ª

DBL 3ª 4© 4ª

DBL

Batı pas geçerse forsing olacak, doğunun konuşmaya devam etmesini istemediğinden minimum eline rağmen kontur atmalıdır. Gerçek hayatta Batı pas geçti ve Doğu 5© diyerek bir battı, 4ªise konturlu iki batarak D-B için mükemmel bir skor oluşturacaktı.

Cevapçının kontura nonforsing sıçramalı cevabı (8+-10 puan) tek başına forsing sekans oluşturmaz, ancak konturcu yeni bir renk göstermişse (16+-19 puan) forsing pas gündeme gelir.

Batı Kuzey Doğu Güney

- - - 1§

DBL Pas 2¨ 2©

2ª 3 © Pas(F)

ªAKQ84 ª92

Batı©KJ4 Doğu © Q3

¨A762 ¨KQJ1043

 • 10 J93

Doğu kontur atamadı veya 3 pik diyemedi, üçlü kör veya piki yok, bu nedenle Batı bu bilgiyi kullanarak 5¨ diyecektir.

20. Takeout kontru sonrasında bir veya 2 düzeyindeki konuşmaya partner ceza kontru atmışsa forsing paslar 2 düzeyine kadar geçerlidir.

ªA4 ªJ983

Batı ©AJ95 Doğu © Q103

¨RV54 ¨ 72

 • 975 AQ92

Batı Kuzey Doğu Güney

- - - 1 ª

DBL 2§* DBL 2 ª *10 + puan

Pas(F)

21.Responsif kontr: Genellikle bir takeout kontruna cevap olarak dağınık puanlı, uzun renksiz ellerle atılır. Bu sekansta a)Takeout kontr atan taraf zona gelirse veya b) Rakipler 5 veya daha üst düzeye çıkarak konuşurlarsa forsing pas geçerlidir.

ª4 ª 83

Batı ©AR95 Doğu © J83

¨Q1054 ¨ AJ72

 • R975 QJ62

Batı Kuzey Doğu Güney

- - - 1 ª

DBL* 2 ª DBL# 4ª * takeout

Pas(?) # responsif

Burda yukardaki koşullardan herhangi biri yerine gelmediği için pas forsing değildir.

Batı Kuzey Doğu Güney

- - - 1 ¨

DBL 2 ¨ DBL 5 ¨

Pas(?)

 1. ª AJ6ª R42

© AR72 © RJ75

¨ - ¨ -

 • ARJ976 ARJ876

Batı ilk elle forsing pas geçmeli, ikinci elle ise kontr atarak yüksek seviyede bir kontratı düşünmediğini göstermelidir.

22. Negatif Kontr: Reopening kontrunun ortak tarafından cezaya çevrildiği, ve rakibin kaçtığı durum:

ªAJ74 ª 83

Batı ©A75 Doğu © J83

¨4 ¨ RQ9762

 • RQ854 92

Batı Kuzey Doğu Güney

1§ 1¨ Pas Pas

DBL* Pas Pas 1© * Reopening

Pas?

Doğunun eli zayıf ve distribusyonel olabileceği için, forsing pas sekansının rakibin 2 düzeyi ve üstündeki konuşmalarında geçerli olması kabul edilmiştir. Aksi takdirde doğunun deklaresi çok güçleşecek, natürel 2 ¨ demek zorunda kalabilecektir. Yukardaki sekansta pas forsing değildir.

Batı Kuzey Doğu Güney

1§ 2©* Pas Pas

DBL Pas Pas 2ª

Pas(F) * zayıf

2 seviyesinde kontrat: pas forsing, Doğu kontr atmalıdır.

23. Açış, ovırkol ve DBL sonrası sekanslarda ise a) açıcının tarafı zona gelirse b) Ovırkol yapan taraf 5 veya daha üst düzeye çıkarsa forsing pas sekansları ortaya çıkar.

ªAR74 ª QJ103

Batı ©Q94 Doğu © A853

¨4 ¨ 10

 • RQJ54 A932

Batı Kuzey Doğu Güney

1§ 1¨ DBL 4¨

4ª 5¨ Pas(F)

Doğunun pası hem Doğu-Batının zona gelmesi, hem de Kuzey-Güneyin 5 düzeyine çıkması nedeniyle forsingdir(biri yeterliydi)

Son olarak pasın forsing olmadığı durumlarda ve "kazıklanıyormuş" hissine kapılıyorsanız, kontur atın, evet bazen bunlar konturlu yaptırılır ama kurallar mükemmel değildir.

ALTI DÖRT ELLERLE REBİD

Açıcı sık sık altı dört ellerle karşılaşır. Gayet rahatlıkla oyunu altılı rengiyle açar sıra rebide geldiğinde hangi deklareyi vermesi gerektiği konusunda sıkıntıya girer.

Açıcının altılı rengi minör, dörtlü rengi de majör olduğunda, mümkünse dört parça majör gösterilir. Cevapçı 1 karo üzerine 1 kör veya 1 trefl üzerine kırmızı renklerden birini göstermişse, açıcı dört parça pikle 1 pik demeli çünkü cevapçının rebidinde piki desteklemek için sorunu kalmaz. Cevapçı piki geçerek 1 sanzatu demişse, açıcı oynanabilecek güçte pik fiti olmadığı için altılı minörünü rahatlıkla rebid edebilir.

Açıcının dört parça majörü kör ise ve cevapçı pik deklaresi vermişse, açıcının reverse yapacak gücü olmadığında körler gösterilmez. Standart deklarede, açıcıda reverse yapabilmek için minimum puandan bir as fazlalığı olması gerekir. Bu artırmada, açıcı minimumdaysa rebidinde körleri değil altılı minörünü gösterir.

Dört parça majörün bir seviyesinde gösterilme imkanı varsa açıcı oyunun mantığını dikkate almak zorundadır. Dört parça boş kartla bile majör gösterilmeli. IMP puanlamasında ve rober briçte, majörün kalitesi kötü ve minör renk sağlamken, açıcı rebidinde mükemmel altılı minöründen önce dört parça majörünü göstermelidir. Altı parça majör ve minörlerden birinden dört parça içeren eller de başka bir sorundur. Tüm artırmada ilk amaç oynanabilir bir majör fiti bulmak olduğu için, altılı majörün rebidi, altı parça minörün rebidine göre çok daha çekicidir.

Altı parça kör ve dört parça pikle şu üç özel durum dışında açıcının rebidi kördür. 1) Cevapçı pik demişse, 2) Açıcının forsing sanzatu üzerine reverse yapacak gücü varsa, 3) Cevapçı zon forsingi olan ikili seviyeye yükselmişse. Son durumda açıcı reverse yapacak gücü olmasa bile ikinci turda piklerini gösterebilir.

Altı parça pik ve dört parça körle, iki rengin kalitesi arasında büyük fark yoksa ve körler güzel piklere göre çok zayıf değilse rebid körden olmalıdır. Altı parça majör ve dört parça minörle, majör, desteğe ihtiyaç duyulmayacak kadar iyiyse rebid majörden olmalıdır. Bunun için, cevapçının singleton veya şikan majörü bile olsa kayıp en fazla bir olmalıdır. Majörün kalitesi daha düşük olduğunda, fit bulmaya öncelik vererek rebid minör renkte olmalıdır.

Örnek 16:

a)Açıcı b) Açıcı c) Açıcı d) Açıcı e) Açıcı f) Açıcı g) Açıcı

ªD2 ª7543 ªAV8754 ªARV1074 ªRDV6 ªRDV6 ªADV1054

©AV83 ©A5 ©7 ©7 ©AV9842 ©AD9842 © RD108

¨4 ¨8 ¨RD108 ¨AV83 ¨3 ¨3 ¨7

 • 63

Örnek 16a)da 1 trefl açılıp da 1 karo cevabı geldiğinde 1 körle rebid yapılır. Cevap 1 kör olursa, cevap sistematik olarak 4 trefldir. (Bir sonraki bölüme bakınız.) Cevap 1 pik veya 1 sanzatu olursa rebid 2 trefldir. El, 2 körle reverse yapacak kadar iyi değil.

Örnek 16b)de 1 trefl açılıp, 1 karo veya 1 kör cevabı geldiğinde 1 pik rebidi yapılır. IMP skor veya rober briçte amacınız, en fazla puanı kazandıracak kontratı bulmak yerine oynamaya en yatkın renk olarak görünen treflde zon bulmak istiyorsanız 3 trefle sıçramalısınız. Ortak 1 pik derse, dört parça pik desteği ve altılı iyi treflinizi göstermek için 4 trefle sıçrayabilirsiniz, değerler zon için yeterlidir. Ortak 8-10 puan gösteren 1 sanzatu derse, yedi el gözüktüğü için 3 sanzatuya sıçrayın.

Örnek 16c)de 1 pik açıp mümkünse 2 karo rebidi yapın. Ortak 2 kör derse üçlü seviyede karo göstermek yerine 2 pik deyin. Ortak 2 karo derse, yeterli gücünüz olduğundan güzel karo desteği ve kör kısalığını göstermek için 3 körle splinter deklare verin.

Örnek 16d)de pikler kaliteli olduğu için tüm cevaplardan sonra 2 pik rebidi yapılabilir. Bununla birlikte, cevapçı 2 karo derse 3 körle splinter yapmak da iyi fikir.

Örnek 16e)de 1 kör açıp, cevapçı 1 pik derse yükseltin. Ortak forsing sanzatu derse 2 kör rebidi yapın. Ortak ikili seviyede minör gösterirse, artık reverse olmadığından 2 pik diyebilirsiniz.

Örnek 16f)de 1 kör açın ve cevapçı 1 pik derse 4 karoya sıçrayarak splinter yapın. Ortak 1 sanzatu derse eliniz reverse yapmak için yeterince güçlüdür, 2 pik deyin. Ortak ikili seviyede yeni bir renk gösterirse 2 pikle elinizin şeklini tarif edin.

Örnek 16 g)de, 1 pik açıp 2 kör rebidi yapın. Pikleriniz ortağınızın desteği olmadan da oynanabilecek güçte olmasına karşın, körden daha iyi fit bulunabilir.

Açıcı altılı minör ve dörtlü majörü varken, minörle oyun açtıktan sonra cevapçı elindeki dörtlü majörü göstermişse sistemde özel artırmalar vardır. Böyle dağılımlar çoğunlukla zon teklifi için yeterli olduğundan, açıcı orijinal renginde dörtlü seviyeye yükselerek altı dört dağılımını gösterir ve zon forsingi yapar. Cevapçı çok zayıfsa oyun yapılamaz ancak bu durumda rakipler iki renkten fite sahipken preemptive konuşma yüzünden araya girememişler demektir.

Minörde dördüncü seviyeye sıçramak, görünen anlamında değildir, çünkü mümkün gibi görünen 3 sanzatu geçilmiştir. Açıcı bu sıçramasıyla, altı (belki yedi) parça minörüne ek olarak cevapçının majörünü dört parçayla desteklemektedir ve majörde zon için değerlerin yeteceğini düşünmektedir.

Açıcı, altı dört dağılımla bu sıçramayı yaptığında değerlerinin bu iki renkte yoğunlaşmış olması gerekir. Açıcının değerleri söz konusu iki renkte yoğunlaşmışsa, diğer renklerdeki değerlere göre daha fazla löve sağlanır. Açıcının altılı minörü kaliteli değilse , dörtlü seviyeye sıçramak yerine cevapçının rengini iki veya üç seviye yükseltmek daha iyidir.

Diğer dörtlü seviyeye sıçramalar açıcının elinin kalitesini ortaya koyar. Cevapçının okuduğu majörde dörtlü seviyeye yükselmek şlem teklif ederken, çift sıçramalı reverse şlemle değil zonla ilgilenir. Ancak, çift sıçramalı reverse aynı zamanda şikan gösterdiğinden ikisinden biri sistemden çıkarılabilir.

Açıcı, şlemle ilgilenen altı dört eli olduğunda splinter deklare kullanırsa daha iyi olabilir. Açıcı splinter yaparsa cevapçı çöpe gidecek değerleri göstermek için sanzatu deklaresi verir ve açıcı hayalinden vazgeçerek görünen en iyi oyunu bulur.

Örnek 17:

a) Açıcı b) Cevapçı c) Cevapçı d) Açıcı e) Cevapçı f) Cevapçı

ª3 ªA74 ªDV85 ªRV98 ªA763 ªAD73

©AD76 ©R983 ©R983 ©9 ©RDV ©954

¨A9 ¨R843 ¨843 ¨R7 ¨DV64 ¨A853

 • R4

Örnek 17a)da oyuna 1 treflle başlanır. 1 Kör cevabından sonra açıcı 3 pikle çift sıçramalı splinter yapar. Bu deklare, dört kartlı kör desteği, zon için iyi değerler ve aynı zamanda kısalık kontrolü göstererek cevapçıya pik puanlarını düşürüp minör puanlarına daha fazla değer vermesi için fırsat tanır. Yalnız pik puanları düşürülürken asın değeri elbette düşürülmez.

17b)deki cevapçı açanın splinter deklaresi üzerine isteğe kapılmalı. Oyunun kontrolünü ele alarak, şlemi bulmak için Roman Key Card Blackwood’u kullanmalı.

17c)deki cevapçı ise zonu hoş bir sürpriz olarak görüp, minimum değerlerle sign-off 4 kör deklaresini verir. Cevapçı burada pik puanlarının işe yaramadığını bilir, körü daha kötü olsaydı 4 kör yerine 3 sanzatuya giderdi.

Örnek 17d)de açıcı 1 trefl açar ve 1 pik cevabından sonra altı dört dağılımını göstermek için 4 trefle yükselir. Cevapçıda ölçülü bir el varsa 4 pik makul bir oyun olabilir. Daha iyi bir eli olduğunda cevapçı ne yapması gerektiğini tahmin eder.

17e)de cevapçı heyecanlanmamalı. Elinde oyun açacak değeri olmasına karşın, açıcının gösterdiği iki renkten birinde güzel fit yoktur ve şlem değerleri eksiktir. Çünkü kırmızı renklerde kısadır.

17f)deki cevapçı daha fazla teşvik olmalı. Kaliteli pikleri, karo kontrolü ve trefl onörü güzel değerlerdir. Cevapçı kontrolü ele alıp keser göstererek veya Roman Key Card Blackwood ile şlem araştırmalıdır.

AÇICININ REVERSE REBİDİ

Açıcının rebidinde, ilk okuduğu renkten daha pahalısını okuması reverse olarak adlandırılır. Bu tanımlama, açıcının renklerini ekonomik olmayacak şekilde göstermesinden gelir. Açıcı, renklerini ekonomik sıraya göre yapabilir ve cevapçı ikili seviyenin üzerine çıkmadan tercihini yapabilirdi. Reverse ile, cevapçı açıcının ilk rengine en az üçlü seviyede dönebilir.

Renklerin bu şekilde gösterilmesi için açıcının daha yüksek seviyede bir kontrat oynayabilecek ekstra değerleri olması gerekir. Tam olarak vaat edilen puan aralığı ortaklık anlaşmasına bağlıdır.

Two Over One sisteminin en eski formu olan Walsh System’e göre, reverse zon forsingi anlamına gelir. Daha sonraki düşüncelere göre, reverse için zon forsingi kadar çok güç aranması büyük bir sınırdır ve bu yüzden elin iyi bir şekilde tanımlanması engellenir.Bugünkü genel düşünceye göre, reverse için minimum puandan bir as fazlalık olması gerekir. Açıcının güzel 16 veya fazla puanı olabilir. Açıcıda üst limit yoktur ve reverse bir tur için forsingtir.

Reverse aynı zamanda elin şeklini gösterir. Bu deklare, ilk rengin ikinci okunan renkten daha uzun olduğunu garanti eder. Açıcının iki rengi 4-5, 4-6, 4-7, 5-6, 5-7 şeklinde olabilir. Bazı özel durumlarda, açıcı tek bir renge sahipken, yeterli puan varsa bir tur forsing amacıyla sadece üç parçayla da reverse yapabilir.

Açıcı, reverse’den sonra cevapçının rebidine göre deklareye devam eder. Büyük deklare teoristi Monroe Ingberman tarafından önerilen ve kabul gören, açıcının reverse’ünden sonra cevapçının kompleks deklareleri 4. bölümde incelenmiştir.

AÇICININ SIÇRAMALI 3 SANZATU REBİDİ

Sıçramalı 3 sanzatu rebidi herhangi bir özel dengeli eli tarif etmek için kullanılmaz, bu deklare özel tariflere ayrılmıştır. Açıcı bir minörle açtıktan sonra, bir seviyesinde cevap üzerine 3 sanzatuya sıçrarsa, orijinal renk en az altılı ve kapalı (veya hemen hemen kapalı) anlamına gelir.

Açıcı cevapçının rengini inkar eder, bu renk singleton veya şikan olabilir. Açıcı güzel rengine ek olarak okunmayan renklerden durdurucu vaat eder. Hemen hemen kapalı bir renk ve yanlardan durdurucuyla 3 sanzatu diyen açıcı yaklaşık olarak 16-18 onör puan aralığındadır, ancak bu puan aralığı çok katı değildir.

Örnek 18:

a) Açıcı b) Açıcı

ª7 ª7

©AD5 ©RD4

¨ARV1084 ¨ARDV63

Her iki elle de açıcı oyuna 1 karo ile başlar.

18a)da ki elle açıcı, cevapçı 1 kör, 1 sanzatu veya 2 trefl derse, 3 karoya sıçrar. Cevapçı 1 pik derse, açıcı 3 sanzatuya sıçrayarak, güzel karolar, okunmayan renklerden durdurucu vaat ederek piki tutmadığını gösterir.

18b)de cevapçı 1 kör derse, açıcı bir sonraki turda köre dönmeyi planlayarak 3 treflle oyunu forse eder. Cevapçı 1 sanzatu derse, açıcı kötü pike karşın kumar oynayarak 3 sanzatuya sıçrar. Cevapçı 2 treflle oyunu forse ederse açıcının en güzel deklaresi karoda sıçramaktır. Cevapçı 1 pik dediğinde de açıcı sağlam karolarla 3 sanzatuya yükselir ve diğer renklerden durdurucuyla piki tutmadığını gösterir.

Cevapçı 3 sanzatu deklaresini duyduğunda açıcının elini anlar. Pikten değerleri yoksa, açıcının kısa pikini ve yanlardan durdurucu olduğunu bildiği için elinde tepe kartları varsa şlemi bulabilir.

Cevapçının değerleri kendi rengindeyse, bu onörlerin 6 karo şleminde işe yaramayacağını ancak 3 sanzatunun daha iyi olacağını görür. Cevapçı kendi rengine sadece çok sağlam olduğunda ve sanzatuda güçlük olacağını gördüğünde dönebilir.

Örnek 19:

a) Cevapçı b) Cevapçı c)Cevapçı d)Cevapçı

ª96542 ªA8652 ªRD1043 ªRDV10964

©R86 ©A93 © V87 ©V87

¨D95 ¨985 ¨53 ¨ 3

 • D74 42

19. örnekte cevapçı açıcının 1 karosuna 1 pik der. Artırma açıcının tanımlayıcı 3 sanzatusuyla devam eder.

Örnek 19a)da cevapçı karo şlemi için kartlarının yararlı olduğunu bilir. Bu yüzden 4 treflle cue-bid yapar. Açıcının eli 18a örneğindeki gibi olabilir.

19b)de cevapçı yine karo şleminin büyük olasılıkla olacağını bilir. Cevapçı 4 karo diyerek, kontrollerin iyice araştırılmasına izin verir. iyi ortaklık anlaşmasıyla şlem hatta grand şlem bulunabilir.

19c)de cevapçı elindeki pik durdurucularının 3 sanzatu için gerekli olduğunun farkına varır. Başka bir kontrat araştırmadan pas geçer.

19d)de, cevapçı elinin pik durdurucularından başka hiç bir işe yaramayacağını görür. Açıcı sanzatu oynarken dokuz löveye ulaşamaya bilir, ancak kendisi pikten büyük olasılıkla altı löve alacaktır. 4 pik 3 sanzatu dan daha iyi göründüğü için cevapçı kontratı düzeltir.

Ziyaretçiler

Bugün
Dün
Bu Hafta
Bu Ay
Toplam
72
53
125
948
282348