► GENEL BİLGİLER ◄ 

Derleyen: MEHMET AYDIN - Yalıkavak Briç İhtisas Spor Kulübü 2004)

► GENEL BİLGİLER ◄

■  Bricin Kuralları Nelerdir 

■  Briç Masası 

■  Kağıtlar Hakkında Temel Bilgiler 

■  Renkler Hakkında Temel Bilgiler 

■  Koz Nedir ?

■  Deklerasyon Hakkında Temel Bilgiler 

■  Briç Masasındaki Roller 

■  Oyunun Başlaması ve Bitmesi 

■  Renklerin Deklerasyondaki Hiyerarşisi 

■  Skorlandırma 

■  Zon Durumları 

■  Puan Sayma Metodu 

■  Alınan Skorun Puan Değeri – Yenme/Yenilme Kavramı 

► DEKLERASYON ◄

■  Deklerasyondaki Hedefler 

■   Dağılımlara Göre El Tipleri 

■   Fit Tanımları 

■  Oyun Açmak 

► 1 SEVİYESİNDE AÇIŞLAR  ◄

■  Limite Olmak

■  Zon Daveti (Teklifi) 

■   Açıcının Alması Gereken Tavır  

■  1 Majör Açışından Sonraki Gelişmeler 

■   Açıcının Alması Gereken Tavır 

■  İki Renkli Ellerin Deklerasyonu 

■  Tek Renkli Ellerin Deklerasyonu 

■  1 Renk Deklerasyonlarına Örnekler

■   Cevapçının Deklaresi 

■  Rakip Kontur ile Araya Girdiğinde 

■  Rakip Renk ile Araya Girdiğinde

■   Oyun Açanın 2. Konuşmaları 

■  Rakip Renk ile Araya Girdiğinde 

■   Cevapçının 2. Konuşmaları 

■  Rakip Renk ile Araya Girdiğinde 

► SANZATU (NT) AÇIŞLARI ◄

■  1 Sanzatu (NT) Açışları 

■   Stayman 

■   Major  (Jacoby) Transferi 

■  Stayman ve Major  Transferinden Başka Uygulamalar 

■  Smolen Transferi

■  Minör Stayman 

■  Minör Transferleri 

■   Sanzatu Açışlarında Rakip Araya Girerse 

■  2 Sanzatu Açılışı 

■  3 Sanzatu Açılışı   (Gambling) 

► 2 SEVİYESİNDE AÇIŞLAR ◄

■  Kuvvetli 2Trefl Açışları 

■  2Trefl Açılışına Cevaplar 

■ Adıyla Zayıf İki Açılışları 

►3 ve 5 SEVİYESİNDE AÇIŞLAR◄

►DÖRT SEVİYESİNDE  MAJÖR AÇIŞLARI◄

■  Namyats Açışları 

►OVERCALL (Üste Konuşmalar)◄

■  Yeni Renk ile Overcall Yapmak

■  NT (Sanzatu) ile Overcall Yapmak 

■  Apel (take-out / çağrı / konuş) Kontru ile Overcall Yapmak 

■  Uyandırma (Balancing) 

■ Apel Konturundan Sonra Lebensohl ve 2NT Konvansiyonu 

■  Zayıf İki Açışlara Araya Giriş/Apel Konturu ve (2NT) Lebensohl 

■  Unusual NT

■  Michael’s Cue-Bid

■  Rakibin 1NT Açışına Araya Girişler 

■  Multi Landy

■  D.o.nt

■ Cappelletti

►ŞİLEM TEKNİKLERİ◄

■ Kontrol Konuşmaları 

■  Key-Kart Soruları

■ Minör Wood

■  D.0, P.1 ve R.0,P.1.

■ Void Wood (exclusion)

■  Gerber AS Sorusu

►KONVANSİYONLAR◄

■  Lebensohl 

■  Two Way İnverted Minör 

■  Walsh 

■  Check – Back Stayman 

■  Üçüncü Renk Forsingi 

■  Dördüncü Renk Forsingi 

■  Truscott 

■  Trial Bid (yardım deklaresi) 

■  Uyandırma (Balancing) 

■  Michael’s Cue-Bid 

■  Unusual NT 

►KONTUR (DBL) ÇEŞİTLERİ◄

■  Apel Konturu 

■  Negatif Kontur

■  Responsive Konturu

■  Lightner Konturu

■  Opsiyonel Kontr

■  S.O.S. Sürkonturu

■  Hangi Kontrlar Ceza Ağırlıklıdır 

►BRİÇDE DEFANS◄

■  I- Gel / Gelme ve Sayı Prensipleri 

■  1. Standard Cardingde Gel/Gelme ve Sayı Apelleri / Sinyalleri

■ 2. Udca Cardingde Gel/Gelme ve Sayı Apelleri / Sinyalleri

■  3. Suit Preferansiyel Apeli 

■  4. Tek/Çift  Apelleri/Sinyalleri

■  II- Discard / Defos 

■ 1. Direkt Apel (büyük defos)

■ 2. Lavinthal (Preferansiyel) Defos/Discard 

■ 3. Roman Defos (Odd/Even Discard) 

■  III- Ataklar / Çıkışlar 

■ 11 Kuralı (4. Büyükten Atak) 

■ Sanzatu Kontratına Aşağıdaki Ellerle Ne Atak Edersiniz ?

■  3/5 Atakları, Koz Kontratlaına Çıkışlar

■  IV- Oyun İçi Dönüşler 

►BRİÇDE EL DEĞERLENDİRME◄

►KOMPETİSYON=REKABET=YARIŞSALLIK◄

■  Toplam löve yasası

► MP ve İMP Stratejileri ◄

 

► GENEL BİLGİLER ◄

Briç, bir deste (52) iskambil kağıdıyla oynanan ve saat yönünde (soldan>sağa) ilerleyen bir ortaklık oyunudur.

Briç iki aşamalı olarak oynanır :

 Deklerasyon (Konuşma) Bölümü : Bricin ihale kısmıdır. Oyunu hangi tarafın oynayacağının, kozun ne olacağının ve

 kaç el alınması gerektiğinin belirlendiği kısımdır.

 Kart Oyunu Bölümü : Deklerasyon sonrası elimizdeki kartların oynandığı kısımdır.

 

■  Bricin Kuralları Nelerdir ?

Bricin temel kuralları aşağıda sıralanmıştır ;

Tam olarak 4 kişi ile oynanan eşli bir oyundur. Karşılıklı oturan kişiler eştir (partner, çift, ekip, ortak).

Oyun saat yönünde (soldan>sağa) ilerlemektedir.

52 kağıdın tümü her oyuncuya 13 kart olmak üzere soldan dönerek eşit şekilde dağıtılır.

Deklerasyona ilk olarak kartları dağıtan başlar.

Yere ilk kartı atacak oyuncu, istediği renkten ve istediği büyüklükte bir kartı atabilir. Oyun soldan döner, diğer oyuncular oynanan kartın rengine uymak zorundadırlar, ama  onlar da istedikleri büyüklükteki kartı oynayabilirler. Ancak, bu renk bizde yoksa zorunlu olarak diğer renklerden oynarız. Tabi bunu oynarken de rastgele bir kart oynamayız, hangi kartı oynamakla veya kozlama (çakma) yapmakla kazançlı oluruz bunun kararını vererek oynarız. Kozlama/çakma ve kartı yükseltme zorunluluğu yoktur.

■  Briç Masası :

Briç oynarken ihtiyacımız olacak gereçlerden birisi de board’dur.

Board : Plastikten yapılmış bir briç malzemesidir. 52’lik destenin tamamının her oyuncuya 13’er kart olarak eşit şekilde dağıtıldıktan sonra, board’un  4 bölmesine yerleştirilir ve masanın ortasına konulur. Board’un her bölmesindeki kartlar bir oyuncunun eli olacaktır. Kartlar oyandıktan sonra her oyuncu kartlarını aldığı bölüme tekrar koyacaktır. Boardun üzerinde; numarası, yönler, zon durumları ve kartları dağıtan oyuncu belirtilmiştir. Hangi çiftin zonda olduğu veya olmadığı bord üzerinde renklerle belirtilmiştir: Kırmızı : Zonda olan tarafı, Yeşil veya beyaz : Zonsuz olan tarafı gösterir. Zon durumu farklılığına göre skorlama ve strateji değişir. North - South bir ekip, East - West diğer ekiptir.

■  Kağıtlar Hakkında Temel Bilgiler :

As’lara ve resimli kartlara onör denilmektedir ve aşağıdaki şekilde adlandırılmaktadırlar ;

 A       >      As (Ace)

R / K   >      Rua (King, Papaz)

D / Q   >      Dam (Queen, Kız)

V / J    >      Vale (Jack)

Bazen 10’lar T (Ten) şeklinde yazılırlar ancak yine 10’lu diye okunurlar.

Onör kağıtların güç sırası A>K>Q>J şeklindedir. Bundan sonraki kartların güç sıralaması üzerindeki rakamların büyüklüğüne göredir.

Löve : Kart oyunu sırasında 4 oyuncunun da sırasıyla birer kart vermesi ile oluşan kümedir. Bir boardluk oyunda 13 löve (el) vardır. Löveyi kimin kazanacağına kartların hiyerarşik sırasına (gücüne) göre karar verilir.

■  Renkler Hakkında Temel Bilgiler :

Renkler aşağıdaki şekillerde adlandırılmaktadır.

NT    >   Sanzatu (Kozsuz) 

     >   Pik (Spade, Maça)

      >   Kör (Heart, Kupa)

      >   Karo (Diamond)

♣      >   Trefl (Club, Sinek)

■  Koz Nedir ?

Koz, deklerasyon sonunda ihaleyi alan ekip tarafından belirlenmiş özel renktir. Koz diğer renklere üstünlük sağlar. Ancak, ‘’Oynanan renge uyma zorunluluğu’’ kuralı geçerliliğini korumaktadır.

Yani eğer oynanmakta olan renk bizde mevcutsa bu rengi oynamak zorundayız ve hangi kart güçlüyse löveyi (eli) o alır. Eğer oynanan renk elimizde yoksa o zaman kozlama (Koz oynama, çakma) hakkına sahibiz. Ancak, kozlama bir hak olup, kozlama yapma zorunluluğumuz yoktur. Kozlama yaptığımızda, eğer bizim kozumuzun üzerine daha büyük kozla çakılmazsa o eli biz alırız.

■  Deklerasyon Hakkında Temel Bilgiler :

Deklerasyon kısmında ihale ile ilgili iki unsur belirlenir;

Seviye : Seviye, kaç löve alınacağını belirler. Kaç löve alınması gerektiği, iddia edilen seviyeye 6 eklenerek bulunur.

Örnek:  1 seviyesinde oyun oynayacaksak; 1+6=7 löve almaya çalışırız.

           3 seviyesinde oyun oynayacaksak; 3+6=9 löve almaya çalışırız…

Bazı oyunlarda olduğu gibi fazla löve almak kötü değil aksine iyidir. Ancak ana amacın, iddia edilen löveyi almak olması   ve daha sonra imkan varsa fazla löve almaya çalışılması tavsiye edilmektedir.

Maksimum seviye 7 seviyesidir. Yani bütün lövelerin (13) alınacağının iddia edildiği seviyedir.

Renk (Koz) : Seviye ile birlikte oynayacağımız kozu da belirtmemiz gerekmektedir. (Kozsuz oynanmak istenirse buna NT/SANZATU diyoruz)

 Örnek : Eğer iddiamız 4♠ oynamak (buna kontrat diyoruz) ise ‘’Koz iken bizim ekip 10 löve alır’’ demiş oluyoruz.

 Deklerasyonlar ihaleler gibidir. Eğer başka bir iddia varsa artırılması gerekir ya da ihale sona erer. Deklerasyonlar asla azaltılamaz.

■  Briç Masasındaki Roller :

Briç masasında oyuncular, aldıkları tavırlara göre farklı rollere sahip olurlar. Bu roller;

Dealer : Kartları dağıtan oyuncu,

Açıcı : Deklerasyonu Pass’dan farklı olan ilk oyuncu,

Cevapçı : Açıcının ortağı,

Araya giren : Oyun açıldıktan sonra deklerasyona giren rakip oyuncu,

Dekleran : İhale sahibi, ortaklıkta kart oyununu oynayan kişi,

Atakçı : Deklerasyonun bitmesinden sonra kart oyununu, bir kağıt atak ederek (çıkarak) başlatan kişi. Dekleranın solundaki kişidir.

Dummy : Dekleranın ortağıdır, atak yapıldıktan sonra koz sağ başa gelecek şekilde elini yere açar ve dekleranın söylediği kartları oynamakla yükümlüdür.

■  Oyunun Başlaması ve Bitmesi :

Oyun sırasında aşağıdaki aşamalar sırasıyla  gerçekleşir;

 1. Oyun, ilk aşama olan deklerasyon aşaması ile başlar.
 2. Deklerasyon, herhangi bir oyuncunun ilk deklerasyonunun Pass’dan farklı olaması ile başlar ve son deklerasyondan sonra sıradaki 3 oyuncunun da Pass geçmesi ile birlikte sona erer. Eğer 4 oyuncu da Pass geçmişse o board oynanmadan tamamlanmış olur.
 1. Deklerasyon tamamlandıktan sonra ilan edilen kontratın rengini, deklerasyonda ihaleyi kazanan ekipte ilk söyleyen oyuncu Dekleran, ortağı ise Dummy olur.
 1. Dekleranın solundaki rakip oyuncu Atakçıdır ve onun atak etmesiyle kart oyunu kısmı başlar.
 1. Kart oyunu kısmı tamamlandıktan sonra skor hesaplanır ve o board tamamlanmış olur. Bundan sonra diğer boarda geçilir.

■  Renklerin Deklerasyondaki Hiyerarşisi :

Briçte her seviye içinde renklerin hiyerarşik sıralaması vardır; ♣ < ♦ < ♥ < ♠ < NT

Deklerasyonda her seviye için 5 olmak üzere (1♣ / 1♦ / 1♥ / 1♠ / 1 NT) 7 seviye için 35 deklerasyon verilebilir.

Renkler majör ve minör olmak üzere ikiye ayrılır; Majör renkler ⇒ ♥ , ♠ ; Minör renkler ⇒ ♣ , ♦ 

Deklerasyona girebilmek için ya seviyeyi ya da rengi artırmamız gerekmektedir.

■  Skorlandırma :

Kontratı (iddia edilen renk ve löve sayısı) yaptığımızda alacağımız skoru belirlemektir.

         Renklerin puanları;

         NT : 40+30+30+30 … (ilki 40, sonrakiler 30’ar)

         ♠    :  30

         ♥    :  30

         ♦    :  20

         ♣    :  20 Puan

Oynadığımız seviye ve aldığımız löve sayısına göre, her renk için skorlandırma farklıdır. Bu skorlara ek olarak alacağımız ikramiyeler, kontratın renk puanlarının toplamına göre belirlenir.

Puan hesaplarken; ilk önce iddia ettiğimiz kontratın değeri hesaplanır, daha sonra iddia ettiğimiz kontratın karşılığı olan ikramiye ve fazladan yapılan lövelerin değeri buna ilave edilir.

■ Zon Durumları :

Oynadığımız her elin skorlandırmasını sağlayan zon durumları vardır. Bunlar alacağımız zon, şlem, grand şlem ikramiyeleri ile batışlarda verilecek puanların ne olacağını belirler. Dört değişik zon durumu vardır;

 1. Hiç kimsenin zonda olmadığı (yeşil veya beyaz) durum,
 2. Herkesin zonda olduğu (kırmızı) durum,
 3. Bizim zonda (kırmızı), rakiplerin zonsuz (yeşil) olduğu durum,
 4. Bizim zonsuz (yeşil), rakiplerin zonda (kırmızı) olduğu durum.

 

 • Zonda (Kırmızı) iken; zon ikramiyesi 500, şlem ikramiyesi 1250 ve grand şlem ikramiyesi 2000’dir.
 • Zonsuz (yeşil) iken; zon ikramiyesi 300, şlem ikramiyesi 800 ve grand şlem ikramiyesi 1300’dür.
 • Part skore ikramiyeleri zon durumuna göre değişmez. Her zaman 50’dir.
 • Batışlar ise zonda her biri 100, zonsuz her biri 50 puandır.

Örnek :

4♥kontratı tam olarak yapılmışsa (zonda)   :    120+500=620,

4♥ kontratı tam olarak yapılmışsa (zonsuz) :    120+300=420,

3NT kontratı 2 fazla yapılmışsa (zonsuz)    :    100+300+60=460,

6♣ kontratı tam olarak yapılmışsa (zonda)  :    1370, (zonsuz : 920’dir.)

 

Zon durumu sırası : Board veya skor kağıdının üzerinde yazıldığı gibidir. Ancak board veya skor kağıdı olmadan oynandığında ;

 1. Kimse zonda değil (dağıtan kuzey),
 2. E/W ekibi zonda (dağıtan doğu – dağıtan ekip zonda),
 3. N/S ekibi zonda (dağıtan güney – dağıtan ekip zonda),
 4. Herkes zonda (dağıtan batı).

 Bu sıra diğer ellerde yinelenerek devam eder.

 

İkramiyeler :

 

Kırmızı (zonda)

Yeşil (zonsuz)

Part-Score

50

50

Zon

500

300

Şlem

1250

800

Grand Şlem

2000

1300

Zon : İddia edilen kontratın değeri 100 veya daha fazla ise ve bu kontrat yapılırsa, zon ikramiyesi alınır. Hangi zon ikramiyesinin         alınacağı board üzerindeki etiketler veya skor kağıtlarındaki (kırmızı/zonda-yeşil/zonsuz)  bilgilerine göre belirlenir.

 Örnek :

3NT ⇒ Kozsuz oyunda 9 el almayı iddia etmiş olduk. İddia ettiğimiz puan 3 tane NT  yani 40+30+30=100 puan, biz 3NT’yi           yaparsak zon ikramiyesi alacağız (zon bağlayacağız).

4♥,4♠ ⇒ Koz ♥,♠  iken 10 el almayı iddia etmiş olduk. İddia ettiğimiz puan 4 tane ♥,♠ yani 4x30=120 puan. Biz 4♥, 4♠ yaparsak zon ikramiyesi alacağız (zon bağlayacağız).

5♣,5♦ ⇒ Koz  ♣ , ♦ iken 11 el almayı iddia etmiş olduk. İddia ettiğimiz puan 5 tane ♣ , ♦ yani 5x20=100 puan. Biz 5♣, 5♦ yaparsak zon ikramiyesi alacağız (zon bağlayacağız).

Minimum 3NT / 4♥,4♠ / 5♣, 5♦ kontratları ile zon iddia edilebilir.

Part-Score : Zon seviyesinin altındaki tüm kontratlar part-score kontratlarıdır. Yani iddia ettiğimiz kontratın değeri 100 puandan az ise bir part-score kontratına oynuyoruz demektir.

2NT ⇒ Kozsuz oyunda 8 el almayı iddia etmiş olduk. İddia ettiğimiz puan 2 tane NT  yani 40+30=70 puan, yani bir part score ilan ettik.

3♥,3♠ ⇒ Koz ♥, ♠ iken 9 el almayı iddia etmiş olduk. İddia ettiğimiz puan 3 tane ♥, ♠  yani 3x30=90 puan. yani bir part-score ilan ettik.

Şlem : 6 seviyesindeki, yani 12 löve almayı iddia ettiğimiz tüm kontratlar şlem kontratlarıdır.

(6♣ /6♦/6♥/6♠ /6NT) şlem kontralarıdır.

Grand Şlem : 7 seviyesindeki, yani 13 löve (tüm elleri) almayı iddia ettiğimiz tüm kontratlar grand şlem kontratlarıdır.

(7♣ /7♦/7♥/7♠ /7NT) Grand şlem kontralarıdır.

 Yöntem ⇒ İddia edilen kontrat + İkramiye + Varsa fazla löve sayısı = TOPLAM PUAN

 

■  Puan Sayma Metodu :

Bir elin toplam gücünü anlamanın en önemli yollarından biridir. Elimizdeki Onör kartlara verdiğimiz puanlardır. Bu şekilde ortağımızla beraber kaç löve alacağımızı bulmaya çalışırız.

Puan Sayma :

A ⇒ 4 puan

K ⇒ 3 puan

Q ⇒ 2 puan

J  ⇒ 1 puan

Diğer kartların deklerasyon bölümünde puan değeri yoktur.

AK76

♥ AJ3  

♦ 432      

♣ Q65

Örnek elin puan gücü toplam 14 puandır. Bir destede her rekten 10 puan olmak üzere toplam 40 puan vardır.

(Dağılım puanları, destek puanları gibi başka puanlama meteodları da uygulanmaktadır.)

■  Alınan Skorun Puan Değeri – Yenme/Yenilme Kavramı :

4 kişi masada oynadığınız oyunlarda değerlendirme ; ekip olarak toplam puanınıza, kontratınızın değerine ve toplam puanlarınıza göre alınması gereken skora bakılarak yapılır. Aşağıdaki tablo, toplam puanınıza göre alınması gereken skoru belirler.

Toplam

Puan (Ortakla birlikte)

Alınması

Gereken Skor

 

Açıklama

20

0

 

21

50

 

22

100

 

23

150

 

24

200/300

Zon Değeri/2

25-26

300/500

Zon Değeri – 100

27-28

400/600

Zon Değerleri

29-32

Zon/Şlem

Eğitmen Kararıyla

33

880/1330

Şlem Değeri – 100

34-35

980/1430

Şlem Değeri

36-40

Şlem/G.şlem

Eğitmen Kararıyla

Koyu (kırmızı) renkteki skorlar zonda iken geçerli olan skorlardır.

Skorlandırmada bir diğer etken; bir boardda almış olduğunuz skorun, almanız gereken skordan farkı hesaplanarak Uluslararası Maç Puanına / International Match Point (imp) çevrilmesidir. Bu puanlar sizin veya rakibin hanesine artı skor olarak yazılacaktır. Puanların imp’ye çevrilmesinde aşağıdaki skala kullanılır.


Ancak oynanan her briç eli kalıplara uygun olmaz, her biri bağımsızdır. Bu tavsiyeler yıllar süren tecrübeleri yansıtmaktadır. Masada skoru elde edecek kişiler, gerek deklerasyonda, gerek kart oyununda ve gerekse defansda; kendilerinin ve rakiplerinin oyun gücünü hesaba katmalıdır. Briç aynı zamanda doğru kararları verebilme oyunudur.
Briç eğitmenleri öğrencilerine yukarıdaki skorlandırmaya yönelik tavsiyelerde bulunurlar. Örneğin, toplam 25 puanla zon oynamalısınız veya 33 puanla şlem oynamalısınız gibi…

Briç oynarken yenme ve yenilmeyi belirleyen faktörler şunlardır;

 1. Bireysel iyi oyun : Bir oyuncunun veya ekibin doğru kararlar vererek rakipleri hata yapmamış olmasına rağmen board’u kazanması,
 2. Kötü defans/oyun : Bir oyuncunun kart oyunu bölümünde; ofansda kötü oynaması veya yanlış kararlar vermesi, defansda kötü oynaması veya ortaklık olarak kötü oynamaları,
 3. Dağılımlar : Kartların rakipdeki dağılımları leyhte veya aleyhte olabilir, oyuncu her şeyi doğru yapsa bile dağılımlar elverişli değilse hedefine ulaşamayabilir,
 4. Fit yoğunluğu, Dağılım cazibesi : Toplam güç değerlendirmesi yapılırken puan toplamlarının iddia seviyelerini belirlediğini biliyoruz, ancak dengeli ellerde çok önemli olan Toplam Puan gücü kriteri, iyi fitler ve dengesizliklerde önemini kaybeder.

 

► DEKLERASYON ◄

Deklerasyon konusunda burada anlatılacak bilgiler genel briç kuralı değildir. Briç Dünyasında çok farklı deklerasyon sistemtemleri kullanılmaktadır. Anlatılacak olan sistem, şu anda dünyada en yaygın deklerasyon sistemi olan

‘’ 5’li majör’’ sisteminin modifiye edilmiş bir hali olan 2/1 (Two Over One) sistemidir.

 

■  Deklerasyondaki Hedefler :

Skorlamada görüleceği üzere, ikramiyeleri yüksek olan kontratların puan getirileri yüksektir. Ancak neye göre zon, şlem veya grand şlem ilan etmek gerekir ?  Bu sorunun cevabı deklerasyonun kalbini oluşturmaktadır. Aşağıda, tüm deklerasyonlarımıza anahtar olacak tablo verilmiştir, bu tablo tüm deklerasyonlarımıza ışık tutacaktır. Tablonun ezberlenmekten çok hazmedilmesi gerekir.

                                      ZON TABLOSU

Ortaklıktaki Toplam

Koz Sayısı 

 4♥ / 4♠   Oynamak İçin

Dengeli

Dengesiz

8

25p.

23p.

9

23

21

10

23

Hepsi

 

Deklerasyonla ilgili unutulmaması gereken iki temel kural vardır;

 1. Deklerasyondaki birinci hedefimiz majör (♥ / ) fitlerini araştırmaktır. 4♥ / 4♠ oynamak 3NT oynamaktan daha avantajlıdır.   3NT oynarken 9 löve, 4♥ / 4♠ oynarken 10 löve almaya çalışmamıza rağmen, koz kontratlarında kozlama imkanı olması, koz kontratlarının yapılmasını kolaylaştırır.
 1. Minör (♣/ ♦ ) fitimiz ve zon puanımız varsa ilk hedefimiz 3NT oynamaya çalışmak olmalıdır. Koz oyunları ne kadar avantajlı olsa da 5 seviyesi ile 3 seviyesi arasında 2 löve olması sebebiyle 5♣/5♦ yerine 3NT oynamak daha avantajlıdır. Bu nedenle;  5♣/5♦ kontratları da zon kontratları olmasına rağmen, zon tablosunda bunlara yer verilmemiştir. Bu kontratlar nadir olarak oynanırlar, 3NT oynamak mahzurlu ise  ya da rakibin zon kontratı üzerine feda amaçlı olarak (pre-emptive) deklare edilirler.

Bu noktadan sonra deklerasyonda her zaman ortaklık olarak; puanımıza, koz sayımıza ve dengesizlik olup olmadığına bakarak, hangi seviyede oynamamız gerektiğine (zon, part-score vb.) karar vereceğiz.

 

■ Dağılımlara Göre El Tipleri :

Briçte eller; dağılımdaki kısalıklarına göre iki tipe ayrılabilir. Bunlar ;

1. Dengeli Eller : Her renkten en az iki tane kartı olan ellerdir. Başka bir deyişle şikan (yok,void) veya singletonu (tek kart)         olmayan dağılıma sahip ellerdir.

a) Şikan veya singletonu olmayan ve en fazla bir renkten doubletonu (iki kart) olan veya hiç doubletonu da olmayan dağılıma sahip eller Tam Dengeli ellerdir.

(4-3-3-3), (4-4-3-2) ve (5-3-3-2) dağılımlı eller tam dengeli ellerdir.

b) Şikan veya singletonu olmayan ve birden fazla doubletonu olan eller Yarı Dengeli ellerdir.

(5-4-2-2), (6-3-2-2) ve (7-2-2-2) dağılımlı eller yarı dengeli ellerdir.

 2Dengesiz Eller : Dağılımda singleton veya şikan içeren ellerdir.

(Singleton: Herhangi bir rengin elde tek olmasıdır.)

(Şikan/void : Herhangi bir renkten o elde hiç olmamasıdır.)

Ayrıca, dağılımdaki uzunluklarına göre de briçte elleri 3 tipe ayırabiliriz (yarı dengeli eller ile dengesiz elleri; tek renkli ve                   iki renkli eller olarak kendi içinde 2 gruba ayırarak). Bunlar ;

 A. Dengeli (tam) Eller : Singleton veya şikanı olmayan ve en fazla bir renkten doubletonu olan veya hiç doubletonu da         olmayan ellerdir. (4-3-3-3), (4-4-3-2) ve (5-3-3-2) dağılımlar.

 B. İki Renkli Eller : Bir renkten en az 5 ve diğer renkten en az 4 kart olan el tipleridir. (5+ / 4+ …)                                       İstisna olarak (4+4+4+1) dağılımlı elleri de iki renkli el olarak kabul edeceğiz.

 C. Tek Renkli Eller : Bir renkten en az 6+ kart olan ve başka bir renkten 4+ kart içermeyen ellerdir.

 

■   Fit Tanımları :

Aşağıdaki fit tanımlamaları toplam puan gücüne bakmaksızın seviye belirlemeye yardımcı olur.

 1. Normal Fit : Toplam 8 koz ve genelde dengeli eller. (Normal fitde zon puanı toplam 25’dir.)
 1. Gümüş Fit :
 1. Toplam 8 koz ve dengesiz dağılım,
 2. Toplam 9-10 koz ve dengeli dağılım,
 3. Toplam 9 koz ve dengesiz dağılım.
 1. Altın Fit : Altın fitte toplam puana bakmaksızın zon seviyesinde oynanmalıdır.
 1. Toplam 10 koz ve dengesiz dağılım,
 2. Toplam 11+ koz,
 3. Toplam 9 koz ve çift taraflı dengesiz dağılım.

 Fitleştikten sonra ;

 • Elimizin dengeli olması dezavantaj, dengesiz olması ise avantajdır,
 • Dengesiz ellerle az puanla çok iş yapılabilir,
 • Normal fitle zon puanı 25 iken, Gümüş fitle 23, Altın fitle 21’e kadar düşebilir.

 

 

 

 

 

 

Ziyaretçiler

Bugün
Dün
Bu Hafta
Bu Ay
Toplam
60
53
113
936
282336