Briç, diğer bütün kart oyunlarından fazla olarak dünya üzerindeki onlarca milyon insanın hobisidir. Sosyal çevrelerde briç bir kart oyunu olarak değerlendirilir. Oyunu, eğlence için arkadaş arasında veya ciddi olarak kulüp ve turnuvalarda da oynasanız büyüleyici, yarışsal ve zevkli bulacaksınız.

Kısa Tarihçe

400 yıl önce İngiltere'de Whist (dört kişiyle eşli oynanan bir oyun) adlı bir oyun bulundu. Whist 1896 yılında Whist Briç ve 1904 yılında da artırmalı Briç şeklinde geliştirildi. 1925 yılında Harold Vanderbilt skor sistemini ustaca revize ederek günümüz kontrat briçinin doğuşunu sağladı.

Oyunun ilk formatlarında hala çok az destekçisi vardı fakat 1930'lardan sonra kontrat briç en popüler oyun olmaya başladı. Gerçekte bu gün birisi ''briç'' hakkında yazıyor veya konuşuyorsa bunun kontrat briç olduğu kabul edilir. Briç keşfedilmiş en  müthiş kart oyunudur.

Briç en büyük gelişmesini Amerika'da göstermiş ve ilk lig/federasyon orada 1927 yılında American Contract Bridge League (ACBL) adı ile kurulmuştur. 2003 yılındaki üye sayısı 165.000'dir. Amerikadaki lisanslı oyuncu sayısı da 10 milyonun üzerindedir. En çok dünya şampiyonluklarını da Amerika kazanmaktadır. Onu İtalya, İngiltere, Fransa, Polonya, Danimarka, Rusya, Çin ve Hollanda izlemektedir.

Dünya Briç Federasyonu, The World Bridge Federatıon (WBF), American Contrat Bridge League (ACBL), European Bridge League (EBL) ve Australian Bridge Council (ABC) tarafından 1958 yılında kurulmuştur. 2004 yılında bağlı federasyon sayısı 120'ye ulaşmıştır. Üye sayısı bir milyondan fazladır.

Türkiye Briç Federasyonu (TBF) 1996 yılında kurulmuştur. 100'e yakın briç kulübümüz vardır. Bu sayı dünyada 100.000'den fazladır. Briç, Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından 1998 yılında zihin sporu olarak kabul ve ilan edilmiştir. 11 üniversitemizde kredili ders, 3 üniversitemizde de kredisiz ders olarak okutulmaktadır. Bunların dışında 11 üniversitemizde de briç topluluğu veya kulübü bulunmaktadır. Briç yarışmaları, Dünya Briç Federasyonu Hukuk Komitesi tarafından kabul edilen ve her on yılda bir değişikliğe uğrayan (ki en son 2007 yılında güncellenmiştir) Briç Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan birçok yönetmelik ve talimatlara göre düzenlenir. WBF, ilk Briç Olimpiyatını 1960 yılında düzenlemiştir. 2004 yılında yapılan 12. Olimpiyat Ekim 2004 tarihinde 83 ülke ve 3000 kişinin katılımı ile İstanbul'da yapılmıştır.Türkiye hepsine katılmıştır. En iyi derecesi yedinciliktir.

 

Briç dili 15 sözcükten oluşur : Pas,kontr,sürkontr,bir,iki,üç,dört,beş,altı,yedi,sanzatu,trefl,karo,kör,pik.

Her yaştan insana hitap eden bir oyundur. Ayrıca bedensel engelli sporcular, diğer yarışmacılarla eşit koşullarda yarışabilirler. Görme engelliler için kabartma yazılı oyun kartları da bulunmaktadır.

Briç bir zihin jimnastiğidir. Analitik düşünme (çözümleme), beyni doğru kullanma ve neden sonuç ilişkisi kurabilme yeteneklerini geliştirir. Briç, disiplin, etik davranış, rekabet, performans, konsantrasyon, mücadele, refleks ve dayanıklılık gibi unsurları içeren bir spor dalıdır.


Briç sporu hakkında bazı bilimsel gerçekler:
# Gerçek ve doğru bir spordur.
# Müzikten daha evrensel bir dildir.
# Akıl, zeka ve hafıza kullanan bir beyin sporudur.
# Diğer spor dallarındaki gibi kurallar, etik değerler, disiplin, eğitim, uygulama, yarışma, performans, fair play yanında strateji, rakibi zora sokma/yanıltma, planlama, konsantrasyon, çabuk refleks, bilgiyi doğru kullanma, iyi zamanlama, azim ve kalbini de vererek oynanması gereken bir spordur.
# Bir kurallar bütünüdür. Kurallara ve etik değerlere saygı çok önemlidir.
# 10'un önüne 37 sıfır koyun, işte o kadar dağılım olasılığı vardır. Ömür boyu aynı problemle karşılaşmazsınız. Çok dinamik bir oyundur.

Herkesin, dil, din, ırk, sınıf, yaş, cinsiyet, beden özrü farkı gözetmeksizin oynayabileceği ve ömür boyu teorik ve pratik eğitimi süren bir numaralı zihin sporudur. 70 yaşında hala milli takımda oynayanlar vardır. Kulüpte, evde, piknikte, otelde, yurt içi/yurt dışı gezilerde, internette vb. her yerde,oynanabilir. Masrafı adeta sıfırdır. En ucuz uğraşlardan biridir. Dünyanın her yerinde her briççi diğeriyle dosttur. Herkes diyalekt hariç aynı dili kullanır.

Yaşam becerisi olarak kazandırdıkları:
# Başarılı iken performansı korumak ve geliştirmek
# Başarı ve başarısızlığı yönetmek
# Kendini motive etmek
# Başkalarının değerlerini aynen kabul etmek
# Risk almak
# Özdenetim sağlamak
# Sınırlarını zorlamak
# Sınırlarını bilmek ve kabullenmek
# Rakibe saygı duymak
# Eleştiriye açık olmak
# Doğru karar kavramını kazanmak ve doğru karar oranını artırmak
# Davranışımızın sorumluluğunu üstlenmek
# Çatışmaları çözmek.


Ortaklık kavramı için de ideal bir uygulama alanıdır. İletişim, uyum ve dayanışma ister. Bireysel ve toplumsal ilişkiler bütünüdür. Dolayısıyla bu konuda da eğiticidir.

Briç neden Popülerdir?

Briçin popülaritesi bir kaç faktöre bağlanabilir: (1) Özellikle iki çift akşam bir araya gelmişse misafirler ile hoşça vakit geçirmek için ideal bir oyundur. (2) Oyun partileri, briç kulüpleri ve hatta ciddi oyuncular için hazırlanan turnuvalar gibi her türlü geniş gruba kolayca adapte edilebilir. (3) İnsanlarla tanışmak ve yeni arkadaşlıklar edinmek için ideal bir yoldur — briç oyuncuları hemen hemen dünyanın her yerinde uyumlu arkadaşlar bulabilirler. (4) Oyunun kendisi oldukça ilgi çekicidir — birisine, önceki akşamki briç oyununun  nasıl gittiğini sorduğunuzda muhtemelen üzerinde tartışmak isteyeceği bir çok ilginç el olduğunu göreceksiniz.

 

Ön Bilgiler

Briç Nasıl Oynanır ?

Bir masada dört oyuncu oturur. Bunlardan karşılıklı oturanlar birbirlerinin partnerleridir/ortaklarıdır.

Bir oyuncu turnuvaya hangi yönde başlamışsa, seans boyunca aynı yönde oynamaya devam eder.

Turnuvalarda önceden dağıtılmış kartlar özel bir kutu (bord) içinde, yönleri belirlenmiş olarak hazır halde masaya gelir ve her oyuncu kendisine yönde bulunan 13 kartı alır ve Deklerasyon (arttırma) aşaması başlar. Bu aşamada, arttırma kutuları (bidding-box) kullanılarak ne oynanacağına (kontrat) karar verilir. Bundan sonra oyun aşaması başlar.

BRİÇ YARIŞMALARI ÜÇ TÜRLÜDÜR:

1- Takım Yarışmaları (takımlar altı oyuncudan oluşur bunlardan dördü oynar diğer ikisi ise yedek bekler).

2- İkili Yarışmalar (oyuncular turnuva boyunca devamlı olarak kendi partnerleriyle oynar).

3- Bireysel Yarışmalar (her oyuncu kendi adına oynar her turda diğer oyuncularla değişerek partner olur).

BRİÇ YARIŞMALARI AŞAĞIDAKİ KATEGORİLERDE YAPILIR:

Açık: Her kategoriden oyuncunun girebileceği yarışmalar.

Bayanlar: Sadece bayanların yer alabileceği yarışmalar.

Senyörler: Sadece, en az 60 yaşında olan oyuncuların yer alabileceği yarışmalar.

Junior: En fazla yirmi beş yaşında olan oyuncuların katılabileceği yarışmalar.

Gençler: Sadece, en fazla yirmi yaşında olan oyuncuların katılabileceği yarışmalar.

Karışık: Bir bayan ve bir erkek oyuncudan oluşan bir ekiplerin katılabildiği yarışmalar.

Üniversite: En fazla yirmi sekiz yaşında olan Üniversite öğrencilerinin katılabildiği yarışmalar

Kağıt Destesi

Briçte 52 karttan oyun kağıtları ile oynanır. Standart 52 kartlı bir deste kullanılır. 

Renk Sıralaması

Konuşma sırasında gerektiğinden renklerin büyüklük sırası vardır: Pik (en büyük), kör, karo, trefl. Renkler sık sık semboller ile temsil edilirler: , , , . En önemli renkler kör ve pik' dir. Briç terminolojisinde:

Kör ve Pik majör renklerdir. Trefl ve Karo minör renklerdir.

Not: Yer oyunu sırasında bir renk koz olarak belirlenmemişse büyüklük olarak renkler arasında fark yoktur. Bir renk koz olarak belirlendiğine diğer renkler karşısında en büyük olur.

Kart Sıralaması

Her renkteki 13 kart şu şekilde sıralanır: As (en büyük), king (rua), queen (dam), jack (vale), on, dokuz, sekiz, yedi, altı, beş, dört, üç, iki. A, K, Q, J, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 şeklinde kısa olarak gösterilirler.

Rotasyon

Briçte bütün rotasyonlar saat yönündedir. Bu kağıtların dağıtılmasını, konuşma sırasını ve yer oyununu kapsar.

 

Deklarasyon

Konuşma

Kartlarına baktıktan sonra kağıtları dağıtandan (dealer) başlamak üzere sırası ile her oyuncu deklarasyon kartlarını kullanarak bir konuşma yapmak zorundadır. Bu konuşma, pas, bir deklare, kontr veya sürkontr olabilir. Deklarasyon (artırma) kartları deklarasyon kutusu (bidding-box) içindedir ve oyuncular bunları diğer oyuncuların görebileceği sırada kendi önlerine koyarlar. Deklarasyon aşamasından sonra tekrar bidding-box'lara yerleştirirler.

Pas

Eğer oyuncu sırası geldiğinde deklare vermek, kontr veya sürkontr demek istemezse  “pas” yazılı deklarasyon kartını önüne koymalıdır. 

Eğer ilk turda bütün oyuncular pas geçerse el pas geçilmiş olur. Yani o el oynanmamış olur.

Deklare

Deklare, belirli bir renk koz olmak üzere (veya hiç bir renk koz olarak belirlenmeden) belirli sayıda elin alınacağının bir ifadesidir.

Her deklare birden yediye kadar numaralar ile ifade edilmelidir.Bu numaranın altıya ilavesi ile dekleranın kazanmayı taahhüt ettiği el sayısı ortaya çıkar. Her deklarede koz olarak seçilen renk ( pik, kör, karo veya trefl) açıkça belirtilmelidir. Eğer dekleran koz rengi olmaksızın (kozsuz) oynamayı seçmişse bunu ''sanzatu'' ile ifade eder.

Örneğin bir trefl deklare etmek, trefl koz olmak kaydı ile yedi el (6+1) alınacağının bir ifadesidir. Dört pik deklare etmek pik koz olmak kaydı ile on el (6+4) alınacağını ifade eder. Üç sanzatu (kozsuz) deklare etmek ise belirlenmiş bir koz rengi olmaksızın dokuz el (6+3) alınacağını gösterir. 

Masada birbirini takip eden her deklare önceki deklareden yüksek numaraya sahip olmalı veya aynı numaraya sahipken yüksek renk değerinde (veya sanzatu) olmalıdır. Deklarasyon sırasında sanzatu pikin üzerinde ve en yüksek değerdedir. Bir treflden (en düşük) yedi sanzatuya (en yüksek) kadar 35 deklerasyonun mümkün olduğuna dikkat edin. Hiç bir deklare yedi seviyesini geçemez çünkü bu durumda sekiz deklare edilecek ve oyunda alınması mümkün ancak 13 el varken 14 el alınacağı ifade olunacaktır. 

Örneğin açılış deklaresi bir pik ise, herhangi bir oyuncu tarafından yapılacak bir sonraki deklare bir sanzatu ile herhangi bir renk veya sanzatuda iki ve üstü seviyede olabilir. Hiçbir oyuncu bir trefl, bir karo veya bir kör deklare edemez. Yani deklarasyon geriye, daha düşük seviyelere gidemez.

Kontr ve Sürkontrlar

Bir önceki deklare rakip oyuncu tarafından yapılmışsa her oyuncu sırası geldiğinde kontr diyebilir. Kontrun etkisi, kontrlanan konuşmanın final deklaresi olması durumunda skor değerini arttırmasıdır.(Şimdilik skorun nasıl tutulduğu konusunu bir kenara bırakalım)

Son deklarenin kendisi veya ortağı tarafından yapıldığı ve rakip tarafından kontr dendiği durumlarda oyuncular sıraları geldiğinde sürkontr atabilir. Sürkontrun etkisi, skor değerini daha da arttırmasıdır.

Yeni deklarenin bir öncekinden yüksek olması koşulu ile, her oyuncu kontr ve sürkontr üzerine yeni deklare verebilir. Bu durumda önceki bütün kontr ve sürkontrlar geçersiz hale gelir.

 

Kontrat

Herhangi bir konuşmanın, kontrun veya sürkontrun ardından sırasıyla üç kişi pas dediğinde konuşma sona erer ve en son verilen deklare final kontratı olarak belirlenmiş olur. Eğer son deklare bir renk ise bu rengi taşıyan bütün kağıtlar koz olur. Eğer kontrat sanzatu ise el koz olmadan oynanır.

Deklaran ve Yer (Dummy)

Kontrat rengini (veya sanzatu) ilk deklare etmiş olan oyuncu deklaran olur. Örneğin, eğer siz üç sanzatu (final kontratı olarak) konuşmuş ve partneriniz önceden bir sanzatu deklare etmiş ise bu durumda deklaran partneriniz olacaktır.

Deklaranın partneri ise yer (dummy) olurken, geri kalan iki oyuncuda defans oyuncuları olarak adlandırılır.

 

Yer Oyunu 

Oyun 

Oyun, elinizden bir kartı alarak ön yüzü görülecek şekilde masaya bırakmanıza dayanır. Her bir oyuncunun saat yönünde bu şekilde oynadıkları dört kart bir eli oluşturur.

Her elde oynanan ilk kart çıkış olarak adlandırılır. İlk çıkışı deklaranın solundaki defans oyuncusu yapmak zorundadır. Buna açılış adı verilir.

Eli kazanan oyuncu çıkış yaparken elindeki kartlardan herhangi birini oynayabilir. Geri kalan üç oyuncu eğer mümkünse çıkılan renge uymak zorundadırlar (Aynı renkte kart oynamak zorundadırlar) . Eğer renge uymak mümkün değilse oyuncu herhangi bir kart oynayabilir.

Yerin (Dummy) Oyunu

Açılış yapıldıktan hemen sonra yer (dummy) ön yüzleri görülecek şekilde bütün elini yere açar ve bütün oyuncuların görebilmesi için düzenli bir şekilde dizer. Eğer oyunda koz rengi belirlenmişse bu renkteki kağıtlar yere göre sağ tarafa yerleştirilmelidir. Deklarana göre kozlar solda olacaktır.

Yer (dummy) olan oyuncu oyun boyunca oynamak üzere kartlarından seçim yapmak şansına sahip değildir.Deklaran, sırası geldikçe hem kendi elinden hem de yerden oynamak zorundadır. Her dört oyuncu deklaranın yerden oyununun kurallara uygun olduğunu kontrol etmekten sorumludur. Örneğin mümkün olduğu taktirde oynanan renge uymalıdır.

Yer (dummy) olan oyuncu, herhangi bir kural ihlaline karşı diğer bir oyuncuyu uyarabilir. Örneğin eğer trefl çıkılmış ve deklaran elinden pik oynamışsa , yer (dummy) '' Trefl yokmu partner?'' şeklinde bir ikazda bulunarak bir hatanın önüne geçebilir (olmasına rağmen uygun renk verilmemiştir).

Ellerin Kazanılması

Koz renginin bulunduğu bir elde en yüksek kozu oynayan oyuncu eli kazanır. Oynanan elde koz yoksa, çıkış yapılan renkte en yüksek kartı oynayan oyuncu eli kazanır. Her elde kazanan oyuncu bir sonraki el için çıkışı yapar. Kartlarını onun yerine deklaranın seçtiğini dikkate alarak yerin (dummy) oyun dışında olduğunu unutmayın.

Deklaran kendi tarafından kazanılmış her eli derli toplu tutmalıdır. Böylece kazanması gereken el sayısı karşısında kaç el kazanmış olduğunu rahatça görebilir. İlk eli kazanan defans oyuncusu da aynı şekilde yapmalı, kendi ve ortağının kazandığı elleri düzenlemelidir.

Oyunun Bitişi 

13 elin tamamlanması sonunda oyun biter. Her iki taraf deklaran tarafından kazanılan ellerin sayısında mutabık kalmalılar ve sonrasında skoru kaydetmelidirler. Puanlama ekler bölümünde ele alınmıştır.

 

Briç oynamayı öğrenmek için bir kaç iyi sebep;

 • Harika bir oyundur, oynarken çok iyi vakit geçirirsiniz
 • Dünyadaki en popüler kart oyunudur
 • Rekabetçi bir oyun olarak bir çok insan briçten hoşlanır
 • Bir çok insan briçi sosyal bir oyun olarak sever
 • Briç oynamak çok iyi bir beyin egzersizidir
 • Briç, disiplin, matematik, psikoloji  ve etik değerler içerir
 • Briç öğrenerek problem çözme yeteneklerinizi geliştirebilirsiniz
 • Briç öğrenerek ortaklık komünikasyon yeteneklerinizi geliştirirsiniz
 • Briç her yaştan, her cinsiyetten, her ulus ve dinden insana hitap eder
 • Briç oynamanın sağlık üzerindeki olumlu etkileri kanıtlanmıştır 

*Briç bir zeka sporu olarak olimpiyat kategorisinde yer almaktadır.

 

Briç Oynamayı Öğrenmek!


Briç diğer kart oyunlarına kıyasla en harika olanıdır ve  sonsuz bir meşgale edinmenizin yanı sıra yaşamınızın geri kalan bölümünden zevk almanızı da sağlayacak özelliklere sahiptir. Bu ders programı, briç hakkında hiç bir şey bilmeyen, yada hemen hemen hiç bir şey bilmeyen acemilere göre tasarlanmıştır. Eğer bu tanım size uyuyorsa, okumaya devam edin.

Nereden başlamalı? Briç diğer kart oyunlarına göre biraz daha karışıktır ve bu yüzden zaman zaman yeni başlayanların cesareti kırılır. Rahat olun! Bu dersler sonrasında kart oyununun kapsamını anlamış ve bir briç oyuncusu olabilmek için doğru yola girmiş olacaksınız. Zamanınızı iyi kullanın! Acele etmeyin. Ve el altında bir deste kağıt bulundurun.

 

Bir Kaç Temel Nokta

Briç oyununda iki ana bölüm vardır: Konuşma (Deklarasyon) ve Kart oyunu(Yer oyunu). İlk olarak kart oyununu öğrenmelisiniz. Çünkü bu deklarasyonun ne anlama geldiğini daha rahat kavramanızı sağlayacak. Gerçekte,  ilk olarak deklarasyonu öğrenmeye başlamak bir hatadır ve yeni oyuncuların pes etmelerine sebep olabilir.

Briç dört oyuncu gerektiren bir ortaklık oyunudur. Her oyuncu oyun masasında ortağının karşısında oturur (tabi günümüz bilgisayar çağında bu kavram taklit edilebiliyor). 

Ellerin Kazanılması

Briçteki amaç ellerin kendi tarafınızdan kazanılmasıdır. Bir el, saat istikametinde her oyuncunun sırası ile verdiği bir kartın toplamı olan dört karttan oluşur. Bu nedenle her dağıtılan kağıtta kazanılacak 13 el vardır. Her elde oynanan ilk kart çıkış olarak adlandırılır.

Eğer çıkış sırası sizdeyse elinizdeki her kartı oynayabilirsiniz.

Bununla birlikte çıkış sonrası diğer üç oyuncunun bazı zorunlulukları vardır:

Eğer mümkünse çıkış rengine uymak zorundasınız (çıkış rengiyle aynı rengi oynamalısınız).

Örneğin pik çıkılmış ve elinizde pik varsa, piklerden birini oynamak zorundasınız (istediğiniz herhangi bir piki oynayabilirsiniz). Eğer elinizde pik yok ise zorunluluk kalkar.

Eğer renge uyma imkanınız yoksa elinizdeki istediğiniz kartı oynayabilirsiniz.

Renge uyma zorunluluğu dışında briçteki kart oyunu tamamen serbesttir. Pinochle gibi bazı kart  oyunlarında her eli almaya çalışma zorunluluğu varken briçte durum böyle değildir. Kartları istediğiniz şekilde oynayabilmeniz, briçi üstün nitelikli bir oyun yapan sebeplerden biridir.

 

Dört kartın oynanması sonrasında bir el tamamlanır. Eli kazananı belirleyen kurallar bir kaç örnek ile birlikte aşağıda açıklanmıştır.

Eğer el koz içermiyor ise renkteki en yüksek kart tarafından kazanılır.

Çıkış
10

2nci
J

3üncü
K

4üncü
6

Pik çıkılmıştır ve K oynanan en yüksek piktir, o halde kazanan K' dir.

Çıkış
7

2nci
8

3üncü
9

4üncü
10

Karo çıkılmıştır ve sekiz oynanan en yüksek karodur, o halde kazanan sekizdir (körün koz olmadığı varsayılarak).

Eğer el koz içeriyorsa, oynanmış olan en yüksek koz tarafından kazanılır.

Çıkış
J

2nci
Q

3üncü
A

4üncü
2

Eğer kör kozsa kör ikili eli kazanır çünkü oynanmış tek kozdur.

Çıkış
9

2nci
6

3üncü
7

4üncü
J

Eğer kör kozsa kör yedi eli kazanır çünkü oynanmış en yüksek kozdur.

Her el sonrası kazanan taraftan bir oyuncunun kartları toplaması ve düzenli olarak dizmesi iyi olur.Böylece kazanılan eller kolayca sayılabilir. 13 el içinde bu şekilde devam ederek oynayın. 

 

 

Deklaran ve Yer (Dummy)

Kimin deklaran olacağını, hangi rengin koz olarak belirleneceğini (koz oynanacaksa) ve deklaranın kaç el alması gerektiğini deklarasyon belirler. (Şimdilik söylenenleri aklınızda tutun, deklarasyon hakkındaki detaylı bilgiyi ileriki derslerde öğreneceksiniz)

Yeni başlayanlar dağıtan ve deklaran terimlerini sık sık birbirine karıştırırlar. Dağıtan kartları dağıtan kişidir. Her hangi bir oyuncu ise deklaran olabilir.

Deklaranın solundaki oyuncu açılış olarak adlandırılan ilk çıkışı yapar. Daha sonra deklaranın ortağı elindeki kartlar herkesin göreceği şekilde yere açılır. Bu kartlar yer (dummy) olarak adlandırılır ve kartların sahibi olan oyuncu oyun dışı kalır. Bundan sonra deklaran sırası geldikçe hem yerden hem de kendi elinden oynamak zorundadır.

Açılış sonrasında her eli kazanan taraf bir sonraki çıkışı yapmak zorundadır.

 

Yer kağıtların renklerine göre düzenli olarak ayrılmış olmalıdır. Her renkteki kartlar birbiri üzerine kısmen binecek şekilde sıralanmalıdır. Eğer koz varsa yerin sağında yer alır(deklaran tarafından bakıldığında solda).

 

Birazda Oynayalım!

Bir deste kağıdı aşağıdaki diagramda görüldüğü şekilde dağıtın ve kartları gösterildiği gibi tek tek oynayın. Siz güney olarak deklaransınız. Oyunda koz yok ve amacınız 9 el almak.

 1. Güney Sanzatu (kozsuz) oynuyor
 

3 2
5 4 3
A 4 3 2
K Q J 7

Q J 10 9 8
J 7 6
K J 9
10 2

 

7 6 5 4
10 9 8
Q 10
A 9 8 3

 

A K
A K Q 2
8 7 6 5
6 5 4

 

 

El
1. B
2. G
3. D
4. G
5. K
6. K
7. G
8. G
9. G
10. G

Çıkış
Q
4
5
5
K
3
K
A
2
5

2nci
2
2
A
10
8
8
7
J
9
J

3üncü
4
J
8
Q
6
Q
4
5
2
A

4üncü
K
A
3
3
9
6
9
10
6
10

Gerisini verin

Sanzatu (kozsuz) oynandığında genellikle uzun renkten açılmak iyi olduğundan Batı pik açıldı ve siz K ile eli kazandınız. Bir sonraki çıkışınız trefl ve yerden oynadığınız J Doğunun ası tarafından kazanıldı. Sonra Doğu diğer bir pik çıktı ve siz As ile kazandınız. 

Şimdi trefl çıktınız ve yerin Q' i ile ve bir sonraki turda da  trefl K ile kazandınız. Batının verecek trefli olmadığından bir karo boşladı (defos). Son kalan Trefl 7'nin en büyük olmadığına dikkat edin (Doğuda hala trefl 9 bulunuyor).

Sonra Q' inize doğru kör çıktınız ve kör K ve Ası ile devam ettiniz. Yüksek onörlerinize herkes uyduğundan sağ kalan son körünüzü çıktınız! Kimsede kör kalmadığından en düşük kağıt olan ikilinin eli kazandığına dikkat edin.

Son olarak karo çıktınız ve yerin Ası ile kazandınız. Kalan kartlarda el alma şansınız olmadığından son kalan üç eli oynamayıp rakibe vermeyi tercih ederek zamandan tasarruf edebilirsiniz.

 

Şimdi birazda kozlarla eğlenelim. Bir sonraki dağılımda koz kör olacak ve amacınız 10 el almak. Oyun sırasında kozların, rakiplerin oynadığı büyük kağıtları kozlayarak eli nasıl kazandığı hususundaki büyük gücüne dikkat edin.

 1. Güney koz kör oynuyor
 

10 7 4
J 10 8 6
5 2
A 6 3 2

A K Q 9 6
3 2
Q J 7
Q 10 8

 

8 5 3 2
7 4
10 9 8 3
K J 5

 

J
A K Q 9 5
A K 6 4
9 7 4

 

 

El
1. B
2. B
3. G
4. G
5. G
6. G
7. G
8. K
9. G
10. K

Çıkış
K
A
K
A
K
A
4
10
6
A

2nci
4
7
2
3
7
J
Q
5
9
5

3üncü
2
3
6
8
2
5
10
9
J
4

4üncü
J
5
4
7
3
8
9
6
10
8

2 el daha kaybedersiniz

batı pik K açılır, eli kazanır ve sonra kazanmak ümidi ile pik As çıkar. Fakat siz bunu kör beşli ile kozlarsınız. Kör beşli pik Asına karşı kazanır. Wow! Sonra kör K ve As çıkarak rakiplerin ellerindeki bütün kozları alırsınız. Böylece rakiplerin kozlayarak bir el alma şanslarını elimine etmiş oldunuz.

Sonra karo K ve As ile elleri kazanırsınız. Eğer kozlu oyun oynanmıyor olsaydı karo renginde başka el kazanamayacaktınız; fakat yerin kozları güzel gözüküyor. Karo dörtlü çıkın ve yerden kör 10'lu ile kozlayın. Şimdi pik çıkın ve elden kozlayın. Sonra son karonuzu çıkarak kör J ile yerden tekrar kozlayın. Eğlenceli değil mi!

Son olarak trefl As'ı kazanın ve zamandan tasarruf etmek için kalan iki trefli rakibe verdiğinizi söyleyin. Kalan son kozunuz tabi ki eninde sonunda bir el kazanacak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziyaretçiler

Bugün
Dün
Bu Hafta
Bu Ay
Toplam
19
53
72
895
282295